Tin tức hoạt động TQHPC

Tập luyện kỹ năng, cứu nạn, cứu hộ cho tổ, đội PCCC của Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Thứ hai, 21/3/2022 | 16:15 GMT+7

Với mục tiêu quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp Luật của Nhà nước, của Bộ Công an về công tác PCCC&CNCH và công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNVC trong toàn Công ty, tạo sự chuyển biến tích cực và nhận thức quyền lợi nghĩa vụ trong Công tác PCCC&CNCH...Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện công tác PCCC&CNCH năm 2022.

Theo đó, vừa qua ngày 17/3/2022, Công ty đã triển khai rèn luyện kỹ năng, cứu nạn, cứu hộ cho tổ, đội PCCC của Công ty Thủy điện Tuyên Quang tại trụ sở Trung tâm điều hành của đơn vị theo tình huống giả định: "Vào hồi 15h30 ngày 17/3/2022 tại kho lưu trữ tầng 5 Trung tâm điều hành Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã xảy ra cháy do chập điện tại ổ cắm cháy lan sang khu vực rèm cửa gây cháy tài liệu trên giá đỡ, toàn bộ khối tài liệu bốc cháy lớn, khói bốc cao, có nguy cơ cháy lan sang các buồng, phòng, tầng khác".

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng chữa cháy cơ sở đã lập tức xác minh đám cháy và báo động toàn Công ty, đồng thời tập trung xử lý sự cố cứu người và tài sản, nhanh chóng khống chế và dập tắt hoàn toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Trong quá trình diễn tập, công tác chỉ huy, điều hành được thực hiện khoa học, thống nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia, sử dụng đồng bộ các phương pháp, biện pháp và áp dụng chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ một cách hợp lý.

Đây là hoạt động thường niên của đội PCCC cơ sở Công ty Thủy điện Tuyên Quang góp phần hoàn thiện các kỹ năng, chiến thuật trong chữa cháy cho lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, bên cạnh đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của Pháp luật về PCCC của toàn thể CBCNV.

 

Nguyễn Thị Gấm - HCLĐ