Giới thiệu chung

Giới thiệu Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Giới thiệu tổng quan:

                      Trụ sở chính Công ty thủy điện Tuyên Quang

Tên gọi đầy đủ: Công ty thủy điện Tuyên Quang

Tên giao dịch tiếng anh: Tuyen Quang Hydro Power Company

Tên gọi tắt: EVNHPCTUYENQUANG

Trụ sở chính: 403 đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 02073.980.929            Fax: 02073.980.919

Website: tuyenquanghpc.com.vn

Mục tiêu hoạt động:

- Sản xuất điện và vận hành nhà máy thủy điện ổn định, bền vững, hiệu quả cao, đảm bảo phát điện an toàn, liên tục cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng.

- Sản xuất, kinh doanh điện năng là ngành nghề kinh doanh chính, tối ưu hóa chi phí, quản lý và sử dụng vốn, tài sản xủa EVN đầu tư tại EVNHPC TUYEN QUANG hiệu quả và đúng quy định, chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh điện năng để tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành các nhiệm vụ khác do EVN giao.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng, tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Tuyên Quang; Quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công tình thủy công, kiến trúc của nhà máy điện, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, gia công cơ khí.

- Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình thủy điện mới khi được EVN giao.

- Tư vấn lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn giám sát và thi công xây dựng công trình; Tư vấn lập và thẩm định hồ sơ mời thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu về thiết kế, xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị; Tư vấn lập và thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình.

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các Nhà máy thủy điện.

- Xây lắp các công trình điện, công trình viễn thông công nghệ thông tin và công trình xây dựng.

- Dịch vụ hướng dẫn tham quan công trình thủy điện.

- Xây dựng nhà máy điện, thiết bị đường dây và trạm biến áp.

Các mốc lịch sử quan trọng:

  1. Quyết định phê duyệt đầu tư (Quyết định 288/QĐ-TTg): 19/4/2002
  2. Đổi tên từ thủy điện Nà Hang thành thủy điện Tuyên Quang: 25/9/2002
  3. Khởi công xây dựng công trình: 22/12/2002
  4. Thành lập Công ty thủy điện Tuyên Quang: 01/6/2007
  5. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 1: 31/01/2008
  6. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 2: 30/5/2008
  7. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 3: 15/12/2008
  8. Năm 2017 kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba