Giới thiệu chung

Giới thiệu Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Giới thiệu tổng quan:

                      Trụ sở chính Công ty thủy điện Tuyên Quang

Tên gọi đầy đủ: Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Tên giao dịch quốc tế: Tuyen Quang Hydro Power Company

Tên gọi tắt: EVNHPCTUYENQUANG

Trụ sở chính: 403 đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 02073.980.929            Fax: 02073.980.919

Website: tuyenquanghpc.com.vn

Mục tiêu hoạt động:

 a) Sản xuất điện và vận hành nhà máy thủy điện ổn định, bền vững, hiệu quả cao; đảm bảo phát điện an toàn, liên tục cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng;

 b) Sản xuất, kinh doanh điện năng là ngành, nghề kinh doanh chính; tối ưu hóa chi phí, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của EVN đầu tư tại EVNHPC TUYEN QUANG hiệu quả và đúng quy định; chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh điện năng để tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hoàn thành các nhiệm vụ khác do EVN giao.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính

- Sản xuất và kinh doanh điện năng; tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Tuyên Quang và các nhà máy điện khác khi được EVN giao;

- Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình thủy điện, năng lượng tái tạo mới khi được EVN giao;

- Tư vấn quản lý dự án; tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp;

b) Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính

 - Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin;

 - Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện;

- Tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông-công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng;

- Đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài (Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành các nhà máy thủy điện)

Các mốc lịch sử quan trọng:

  1. Quyết định phê duyệt đầu tư (Quyết định 288/QĐ-TTg): 19/4/2002
  2. Đổi tên từ thủy điện Nà Hang thành thủy điện Tuyên Quang: 25/9/2002
  3. Khởi công xây dựng công trình: 22/12/2002
  4. Thành lập Công ty thủy điện Tuyên Quang: 01/6/2007
  5. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 1: 31/01/2008
  6. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 2: 30/5/2008
  7. Hòa lưới, phát điện tổ máy số 3: 15/12/2008
  8. Năm 2017 kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba