Thực thi văn hóa

THỰC THI VĂN HÓA

1. Cam kết với địa phương

Thực hiện đúng, đủ những chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước và địa phương.

Kiên quyết chống tham nhũng, quan liêu, tư lợi cá nhân. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cung cấp chuyển giao các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại, thân thiện với môi trường.

2. Cam kết với người lao động

Đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động ngày càng tốt hơn.

Tạo mọi điều kiện để người lao động phát triển và cống hiến.

Công bằng, minh bạch trong chế độ đãi ngộ người lao động.

3. Văn hóa giao tiếp – Văn hóa công việc

3.1. Văn hóa giao tiếp

Trang phục gọn gàng, lịch sự theo đúng quy định của TQHPC.

Thực hiện tốt và linh hoạt “4 xin - 4 luôn”: “Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu và luôn giúp đỡ”. Đảm bảo tác phong giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự và phù hợp với thứ bậc, văn hóa vùng miền.

Diễn đạt bằng những câu nói ngắn gọn, dễ hiểu và truyền cảm, thể hiện thái độ thân thiện, vui vẻ và hòa đồng.

Tôn trọng lẫn nhau, sống có tình nghĩa, không vi phạm các bí mật riêng tư không liên quan đến công việc.

Tuyệt đối bài trừ các hành vi, cử chỉ, lời nói thiếu văn minh, đe dọa, cửa quyền.

3.2. Văn hóa công việc

Luôn làm việc với tinh thần cầu tiến cao nhất và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định của bản thân, mạnh dạn thử sức với những công việc mới.

Luôn hợp tác, chia sẻ kiến thức, thông tin để giải quyết công việc đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Trong công việc, ứng xử, cấp trên gương mẫu, làm gương cho cấp dưới nhằm tạo ra sự đồng thuận, tạo môi trường dân chủ trong tranh luận và phản biện, tôn trọng các ý kiến cá nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Cấp dưới có quyền tranh luận, thảo luận đưa ra các ý tưởng để thực hiện tốt công việc nhưng một khi quyết định đã được cấp trên đưa ra thì phải tuyệt đối tuân thủ.

Xây dựng thái độ tôn trọng tất cả ý kiến của mọi thành viên để rút kinh nghiệm cho bản thân.

Luôn có ý thức giữ gìn nơi làm việc "Xanh - Sạch - Đẹp", bảo vệ và sử dụng tài sản của TQHPC như của chính mình, có ý thức bảo vệ các lợi ích chung.

4. Quan hệ với đối tác

Trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ pháp luật, TQHPC luôn coi đối tác là những người bạn tin cậy, xây dựng mối quan hệ chân thành, cởi mở, công bằng, cạnh tranh lành mạnh, cùng có lợi để hợp tác và phát triển.

CBCNV khẳng định năng lực, vai trò, vị trí của mình khi làm việc với đối tác qua cách cư xử lịch thiệp, văn minh, phù hợp với luật pháp và văn hóa.

5. Đảm bảo lợi ích cho cộng đồng

Mọi hoạt động của TQHPC đều hướng tới lợi ích chung của EVN, xã hội và cộng đồng.

Nỗ lực hưởng ứng các hoạt động do các đoàn thể xã hội phát động.

6. Cam kết an toàn công trình, giữ gìn môi trường

TQHPC luôn coi an toàn công trình là yếu tố hàng đầu, chủ động phòng ngừa và khắc phục các yếu tố rủi ro.

Sử dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Quản lý, giám sát chặt chẽ các nguồn thải, xử lý theo quy định của pháp luật, cùng chung sức với xã hội để bảo vệ môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp".