Lĩnh vực hoạt động

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY

Chức năng lớn của Công trình:

- Tạo dung tích 1,0 tỷ m3 để tham gia phòng chống lũ cho đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội.

- Tạo nguồn phát điện cung cấp cho lưới điện quốc gia với công suất lắp đặt 342 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1.295 triệu kWh.

- Tạo nguồn bổ sung lưu lượng mùa kiệt cho đồng bằng sông Hồng.

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng; tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Tuyên Quang và các nhà máy điện khác khi được EVN giao;

- Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình thủy điện, năng lượng tái tạo mới khi được EVN giao;

- Tư vấn quản lý dự án; tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp;

Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

 - Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin;

- Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện;

- Tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông-công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng;

 - Đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài (Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành các nhà máy thủy điện);