Thành tích đạt được

Thủy điện Tuyên Quang - Thành tích đạt được

Huân chương lao động hạng ba do Chủ tịch nước CHXHCNVN trao tặng theo Quyết định số 1065/QĐ-CTN ngày 05/6/2017

BẰNG KHEN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:

 • Bằng khen của Bộ công thương về công tác an toàn và Bảo hộ lao động năm 2008;
 • Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009;
 • Bằng khen của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về công tác an toàn và Bảo hộ lao động năm 2009;
 • Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về thành tích hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009;
 • Cờ thi đua xuất sắc của Bộ công thương về thành tích hoàn thành xuất sắc công tác an toàn và bảo hộ lao động năm 2009;
 • Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về thành tích hoàn thành xuất sắc công tác an toàn và bảo hộ lao động năm 2010;
 • Bằng khen của Bộ công thương về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2010;
 • Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 năm (2007-2011).
 • Bằng khen của Bộ công thương về Thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ-PCCN năm 2011
 • Bằng khen của Bộ công thương vềCó thành tích xuất sắc trong công tác PCLB và tìm kiếm cứu nạn năm 2011
 • Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ công tác năm 2012
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  Có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang: Có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang: Có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Công tác thi công lắp đặt Nhà máy thuỷ điện Sông Miện 5
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương: Có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang: Có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND Tuyên Quang:  Thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015
 • Bằng khen của Bộ tài chính: Đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2015
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 2012-2016
 • Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 2017
 • Giấy khen của Cục An toàn Lao động về công tác ATVSLĐ năm 2017
 • Bằng khen của Bộ Công thương về công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2017

Cùng nhiều cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Tập đoàn điện lực Việt nam, các ban ngành địa phương cho tập thể và cá nhân trong đơn vị trong các năm.