Tin tức hoạt động TQHPC

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I NĂM 2022

Thứ bảy, 7/5/2022 | 11:08 GMT+7
Trong quý I năm 2022, Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang đã vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng đúng theo lịch huy động phát điện của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp nước cho hạ du và thực hiện tốt kế hoạch phát điện được EVN giao.

Lượng nước về quý I/2022 cao hơn (bằng 175,6%) so với cùng kỳ năm 2021, mực nước hồ cuối quý I/2022 cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng điện quý I/2022 là 282,131triệu kWh, bằng 23,8% sản lượng năm và bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2021 (176,826 triệu kWh). Tính đến hết tháng 4/2022, sản lượng điện đạt 440,279 triệu kWh đạt 37,09%, các chỉ tiêu kỹ thuật đều đạt so với kế hoạch EVN giao.

Để chuẩn bị cho mùa mưa bão 2022, Công ty đã có thông báo số 161/TB-TĐTQ ngày 22/02 về kế hoạch triển khai công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Hiện các nội dung đang được triển khai theo yêu cầu, đến ngày 25/4 có18/39 nội dung đã triển khai xong.

Trong quý I/2022 đã hoàn thành phê duyệt quyết toán các danh mục sửa chữa lớn 2021; Lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp vật tư thiết bị cho các danh mục Các trạm bơm thoát nước và Hệ thống Phòng cháy chữa cháy nhà máy, ký hợp đồng trong tháng 4/2022; Lựa chọn nhà thầu và triển khai hợp đồng Sửa chữa 02 danh mục phần xây dựng.

Đối với công tác chuẩn bị cho sửa chữa 2023: EVN đã phê duyệt danh mục sửa chữa công trình chính, Công ty đã có văn bản gửi EVN thông qua danh mục thiết bị công trình phụ trợ; ban hành thông báo kế hoạch lập phương án kỹ thuật sửa chữa 2023 và tổ chức triển khai thực hiện.

Công tác RCM, PMIS: Công ty đã kiện toàn bộ phận RCM, công tác phân tích RCM  và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu  trên  PMIS cơ bản đáp ứng tiến độ theo các thông  báo  kết  luận  cuộc  họp  số  1851  ngày  31/12/2021  và  số  169  ngày 24/02/2022.

Công tác an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ: Công ty đã thực hiện đầy đủ, đảm bảo công tác an toàn theo quy định.

Công tác kế hoạch: Các chương trình, kế hoạch năm và Mục tiêu chất lượng năm 2022 đã được ban hành và triển khai thực hiện;

Hoàn thành đánh giá BSC – KPI năm 2021 trên phần mềm HRMS; giao BSC các đơn vị và KPI cá nhân năm 2022.

Trong quý 1/2022, nộp ngân sách nhà nước đạt 32,3 tỷ đồng, 4 tháng đầu năm nộp ngân sách nhà nước đạt 54,27 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Công ty phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch điều tiết hồ chứa đảm bảo yêu cầu phát điện, tưới tiêu và tổ chức chống lũ an toàn cho công trình và hạ du; Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả năm 2022. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố.

Hoàng Thị Thu Hương - TCKT