Tin tức hoạt động TQHPC

Công ty Thủy điện Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện công tác đấu thầu qua mạng

Thứ năm, 31/3/2022 | 15:28 GMT+7
Với hơn 05 năm triển khai, việc áp dụng lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã mang lại những hiệu quả tích cực, phục vụ tốt cho công tác sản xuất của đơn vị.

Đấu thầu qua mạng là xu hướng tiến bộ để cải cách hệ thống đấu thầu truyền thống của một quốc gia. Thông qua việc tối ưu hóa quy trình đấu thầu nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu qua mạng đem lại nhiều lợi ích nổi bật: Cải cách thủ tục hành chính; các chi phí giao dịch liên quan được giảm thiểu; thời gian thực hiện rút ngắn; việc tiếp cận, xử lý thông tin nhanh chóng; tăng cường tính công khai, minh bạch. Hiệu quả công tác đấu thầu nhờ đó sẽ được nâng lên.

Việc thí điểm đấu thầu qua mạng ở Việt Nam đã được thực hiện từ năm 2010 tại ba cơ quan là UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 08/9/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2015).

Giao diện trang web của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Công ty Thủy điện Tuyên Quang triển khai đấu thầu qua mạng từ năm 2016. Trong giai đoạn đầu thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc do đây là công tác còn mới mẻ, bên cạnh đó hệ thống hạ tầng công nghệ và biểu mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng chưa hoàn thiện, do đó số lượng các gói thầu được thực hiện qua mạng còn hạn chế. Mặc dù vậy, Công ty đã nỗ lực khắc phục, rà soát hoàn thiện cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, xây dựng các biểu mẫu và tiến hành đấu thầu qua mạng đối với một số gói thầu phù hợp để tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị tốt cho công tác đấu thầu qua mạng theo lộ trình được giao.

Từ năm 2018 trở lại đây, cùng với chủ trương đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giao các chỉ tiêu về đấu thầu qua mạng gắn với chấm điểm thực hiện các chỉ tiêu hiệu quả của đơn vị, Công ty đã nghiên cứu, tăng cường áp dụng hình thức qua mạng đối với các gói thầu. Tỷ lệ các gói thầu thực hiện qua mạng sau từng năm được nâng lên. Các chỉ tiêu về tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu, tổng giá trị các gói thầu đấu thầu qua mạng trên tổng giá trị các gói thầu thực hiện cũng đều vượt kế hoạch Tập đoàn giao.

Tỷ lệ thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng từ 2018-2021

Thực hiện đấu thầu qua mạng đã đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho cả Bên mời thầu và Nhà thầu, giảm thời gian, chi phí trong hoạt động đấu thầu, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp thì công tác đấu thầu vẫn có thể thực hiện bình thường, ít gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của đơn vị. Hiện tại, 100% các gói thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng sử dụng văn bản điện tử và ký số. Đây cũng là một nội dung phù hợp với đề án tổng thể chuyển đổi số đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện.

 Trong thời gian tới, Công ty Thủy điện Tuyên Quang sẽ tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, đồng bộ và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ trong công tác đấu thầu. Từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác đấu thầu và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm được Tập đoàn giao.

Vũ Minh Tuyên - Phòng KHVT