Đảng - Đoàn thể

Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức thành công Đại hội lần thứ III (Nhiệm kỳ 2020-2025)

Thứ hai, 25/5/2020 | 15:48 GMT+7

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có 44/46 đảng viên trong toàn Đảng bộ được triệu tập.

Đảng viên Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c Vũ Ngọc Tân - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang cùng các đ/c đại diện các Ban đảng của Đảng ủy Khối đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ Công ty. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí mong muốn Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh của đơn vị góp phần tăng hiệu quả kinh tế cho địa phương, nâng cao thu nhập cho người lao động; Chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đ/c Vũ Ngọc Tân – UV BCH, phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với chủ đề "Nâng cao sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh tập thể, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”Sau một ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra: Đại hội đã thảo luận và thông qua các Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý tham gia vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công ty khoá II, Nghị quyết của Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết của Đại hội đã đề ra các mục tiêu chung là: Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, hoàn thành nghĩa vụ thu nộp ngân sách với tỉnh, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho 100% công nhân lao động trong đơn vị, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí:

1. Đ/c Dương Thanh Tuyên - Bí thư

2. Đ/c Phạm Văn Thành - Phó bí thư

3. Đ/c Vũ Văn Tinh - Ủy viên

4. Đ/c Phạm Văn Chuẩn - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Văn Luận - Ủy viên

6. Đ/c Nguyễn Văn Quân - Ủy viên

7. Đ/c Lương Khắc Chính - Ủy viên

Đ/c Vũ Ngọc Tân – UV BCH, phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối chúc mừng BCH

Và bầu UBKT Đảng ủy gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c Phạm Văn Thành – Chủ nhiệm

2. Đ/c Nguyễn Văn Quân – Thành viên

3. Đ/c Phạm Phương Thùy  – Thành viên

Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng  bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Phạm Văn Chuẩn - phòng HCLĐ/BCH Đảng ủy