Đảng - Đoàn thể

Chi bộ khối nghiệp vụ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thứ hai, 6/4/2020 | 10:27 GMT+7
Ngày 25/3/2020 tại Công ty Thủy điện Tuyên Quang, Chi bộ Khối Nghiệp vụ đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2022.

Thực hiện kế hoạch số 291-KH/ĐU ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Đảng ủy công ty thủy điện Tuyên Quang về thực hiện kế hoạch của Ban chấp hành đảng bộ Công ty thủy điện Tuyên Quang thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ của các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 25/3/2020 tại Công ty Thủy điện Tuyên Quang, Chi bộ Khối Nghiệp vụ đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2022.

Về dự Đại hội có 25 đảng viên trên tổng số 25 đảng viên được triệu tập.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Luận, Bí thư Chi bộ đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đ/c Nguyễn Văn Luận – Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ khối nghiệp vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo nêu rõ, đạt được những thành tích toàn diện trong nhiệm kỳ là do Chi bộ thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty; sự thống nhất cao của đảng viên trong chi bộ, từ đó đã giữ vững sự ổn định, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tại Đại hội, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của chi bộ.

Đại biểu tham gia ý kiến tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Dương Thanh Tuyên – Bí thư Đảng ủy Công ty khẳng định những thành tích của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã được thể hiện trong báo cáo chính trị của Chi bộ trình bày tại Đại hội; đồng thời, đề nghị các ý kiến góp ý cho Báo cáo chính trị cần làm rõ thành tựu đạt được, những hạn chế của nhiệm kỳ trước, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó có phương hướng để thực hiện những nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Đ/c Dương Thanh Tuyên – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2022 với 03 đồng chí; bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

Ban Chi ủy mới ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Tại đại hội, 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Luận đã cảm ơn đồng chí Bí thư Đảng ủy; cảm ơn các quý vị đại biểu đã về dự đại hội.

Ban Chi uỷ mới khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

 

 

Phạm Văn Chuẩn - Phòng HCLĐ