Đảng - Đoàn thể

Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019 tại Pắc Bó - Cao Bằng

Thứ tư, 12/6/2019 | 11:18 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 67-KH/ĐUK ngày 12/02/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công ty Thủy điện Tuyên Quang chọn Cao Bằng làm nơi sinh hoạt chuyên đề “Về nguồn” nhằm giáo dục truyền thống và tấm gương của Hồ Chí Minh cho các đảng viên là cấp ủy và cán bộ chủ chốt của Công ty.

Đoàn Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang và cán bộ BQL Khu di tích Pác Bó

Cao Bằng là mảnh đất biên cương cực Bắc Tổ quốc, không chỉ là nơi sơn thủy hữu tình, con người hồn hậu chất phác, nơi đây còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng. Khu di tích lịch sử Pác Bó với Đền thờ Bác Hồ, Suối Lê Nin, Hang Pác Bó và Khu di tích Kim Đồng … ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng là những điểm đến trong hành trình về nguồn của Đoàn.

Trên đường vào trung tâm Khu di tích Pác Bó, toàn đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ trong Khu di tích

Dâng hương viếng Bác

Tại buổi sinh hoạt này, đoàn đã được các cán bộ của Ban Quản lý Khu di tích đặc biệt quốc gia Pác Bó giới thiệu về quá trình hoạt động, sinh sống và đặc biệt là tấm gương về lối sống giản dị, tiết kiệm, luôn nghĩ đến người khác của Bác.

Nghe giới thiệu về quá trình hoạt động và những câu chuyện về tấm gương tiết kiệm, giản dị của Bác.

Hành trình về nguồn tại Cao Bằng là hoạt động nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời đã mang lại cho cán bộ, đảng viên tham gia nhiều cảm xúc về cuộc sống đơn sơ giản dị cũng như là lòng yêu nước, thương dân của Bác.

Đảng bộ Công ty thủy điện Tuyên Quang nguyện hứa sẽ luôn nỗ lực học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để viết tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc và góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Phạm Văn Chuẩn - BCH Đảng bộ