Đảng - Đoàn thể

Công đoàn Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức Hội nghị bồi huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2020

Thứ ba, 8/12/2020 | 14:28 GMT+7

Từ ngày 25-26 tháng 11 năm 2020, được sự tạo điều kiện, hỗ trợ của Giám đốc Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức Hội nghị bồi huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2020 cho toàn thể cán bộ Công đoàn trong Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

Ảnh: Ông Phạm Văn Thành – Chủ tịch BCH Công đoàn Công ty phát biểu khai mạc

Với thời gian 02 ngày, các báo cáo viên là các cán bộ thuộc Tổng Liên đoàn Lao đọng Việt Nam đã trình bày 03 chuyên đề:

Chuyên đề I. Chức năng, nhiệm vụ của công đoàn trong doanh nghiệp

Chuyên đề II. Hoạt động của công đoàn trong doanh nghiệp

Chuyên đề III. Những điểm mới nổi bật của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14

Công tác bồi huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn được Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện thường xuyên, định kỳ. Qua đó, góp phần giúp cán bộ công đoàn có đầy đủ thông tin chất lượng và hiểu được trách nhiệm của người cán bộ công đoàn trong hỗ trợ, phối hợp với Công ty vì mục tiêu chăm lo lợi ích, đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, viên chức và người lao động

Sau lớp tập huấn lần này, tin chắc rằng mỗi đồng chí được tham gia tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tốt nhất ở cơ sở, đồng thời nắm bắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn hoạt động công đoàn ở bộ phận, đơn vị mình công tác, xây dựng công đoàn cơ sở thực sự vững mạnh là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động./.

Phạm Văn Chuẩn - Phó chủ tịch công đoàn Công ty