Văn hóa TQHPC

Phát huy tinh thần lãnh đạo nêu gương, chủ động học tập tại phòng Tài chính kế toán - Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Thứ ba, 12/12/2023 | 07:26 GMT+7
Ấn tượng đầu tiên khi gặp và làm việc với anh Nguyễn Mạnh Hà Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Thủy điện Tuyên Quang là sự giản dị, thân thiện, cầu thị nhưng cũng rất quyết đoán qua từng lời nói và hành động.

Anh Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Gắn bó với Công ty từ những ngày đầu thành lập, trải qua các cương vị công tác khác nhau, với tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực học tập, phấn đấu anh Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Thủy điện Tuyên Quang luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với cương vị Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty, anh luôn chấp hành và tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác tài chính kế toán; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ban hành các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính kế toán, quản trị vốn và tài sản đầy đủ, kịp thời, đúng mục đích, có hiệu quả, an toàn tránh lãng phí, thất thoát...

Là cán bộ lãnh đạo, anh luôn gương mẫu trong mọi lời nói và hành động; tổ chức điều hành công việc của Phòng khoa học, tỉ mỉ, bảo đảm phù hợp với khả năng, sở trường của từng cán bộ, nhân viên. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc anh đã luôn nỗ lực học tập trau dồi thêm kiến thức chuyên môn như chứng chỉ kế toán trưởng, nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu, chứng chỉ ngoại ngữ, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, bồi dưỡng cán bộ quản lý, …

Anh Nguyễn Mạnh Hà chỉ đạo công tác tại Phòng Tài chính Kế toán

Không chỉ gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, mà trong công tác hoạt động đoàn thể anh cũng luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào do Công ty và các đoàn thể phát động, các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các giải thể thao do Công ty, địa phương, ngành tổ chức, các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, …. Là Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, anh luôn chủ động tham mưu với chính quyền và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đảm bảo quyền lợi của CBCNV, chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn. 

 

Anh Nguyễn Mạnh Hà tham gia các hoạt động phong trào

Với những cống hiến và đóng góp của mình anh đã được tặng bằng khen của EVN về thành tích xuất sắc trong công tác tài chính và tối ưu hóa chi phí, được, được EVN tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Điện lực, được biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của UBND tỉnh Tuyên Quang, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm,…

Có thể nói, Anh là một trong những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua chủ động học tập, góp phần xây dựng Công ty Thủy điện Tuyên Quang thành tổ chức học tập.

Hoàng Thị Thu Hương - Phòng TCKT