Tin tức hoạt động TQHPC

Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Thứ sáu, 11/8/2023 | 16:49 GMT+7
Sáng 09/8/2023 Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Tham dự Ngày hội có đồng chí Vũ Văn Tinh, Bí thư Đảng Ủy - Giám đốc Công ty và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Trưởng - phó đơn vị trong Công ty và tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCNV và quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 18 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đ/c Vũ Văn Tinh, Bí thư Đảng Ủy - Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Văn Tinh đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với chức năng quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang, trong những năm qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Công ty quan tâm, cụ thể như: ban hành các Nghị quyết về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự” và thành lập “Tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự”, đăng ký cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023... góp phần đảm bảo mục tiêu nội bộ tổ chức Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, Công đoàn luôn đoàn kết, thống nhất.

Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã luôn chủ động phối hợp với lực lượng Công an sở tại trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện công tác triển khai và ký cam kết bảo vệ bí mật theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh - Bộ Công an và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn ngành điện, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đến cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý vụ việc. CBCNV trong công ty tích cực tham gia diễn đàn Công an, lắng nghe ý kiến nhân dân nơi đơn vị cư trú.

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Công ty Thủy Điện Thủy điện Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời quan tâm, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an sở tại thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đưa tỉnh Tuyên Quang nói chung, Công ty Thủy điện Tuyên Quang nói riêng là điểm sáng về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

 

Nguyễn Ngọc Toàn - Phòng HCLĐ