Văn hóa TQHPC

Những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua học tập chủ động và xây dựng "Tổ chức học tập" tại Công ty Thủy điện Tuyên Quang

Thứ tư, 22/11/2023 | 14:53 GMT+7

Ngô Thành Nam, Tạ Hữu Thành - KTAT

Tin đã đưa