Văn hóa TQHPC

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang nỗ lực trong công tác xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả

Thứ ba, 4/4/2023 | 08:45 GMT+7

Công tác xây dựng môi trường làm việc an toàn và hiệu quả luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của Công ty Thủy điện Tuyên Quang. Trong những năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực thực hiện xây dựng môi trường làm việc an toàn nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn trong vận hành dây chuyền sản xuất, hạn chế tối đa những tác hại do môi trường làm việc tác động đến sức khỏe của người lao động, bằng những hành động cụ thể:

Quán triệt người lao động tuân thủ các quy tắc an toàn trong môi trường làm việc, cung cấp cho nhân viên các thông tin về các tai nạn, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng tránh. Đồng thời đầu tư các trang thiết bị an toàn, đảm bảo hoạt động hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn kết hợp ứng dụng các công nghệ mới để nâng cao an toàn và hiệu quả trong quá trình làm việc.

Triển khai, duy trì công tác 5S và ISO 45001 với mục tiêu xây dựng một văn hóa an toàn trong toàn Công ty “Nghĩ an toàn – Nói an toàn – Hành động an toàn”; tổ chức thực hiện đánh giá và đưa ra các biện pháp nhằm khuyến khích nhân viên đóng góp ý kiến và phản hồi về các vấn đề liên quan đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Xây dựng các quy trình an toàn để nhân viên hiểu rõ và tuân thủ. Định kỳ tổ chức đào tạo và trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn trong quá trình làm việc.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát và kiểm tra chất lượng công việc để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong môi trường làm việc, đẩy mạnh các hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với nhân viên tuân thủ và vi phạm các quy tắc an toàn.

Công tác xây dựng môi trường làm việc an toàn và hiệu quả là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự nỗ lực, đồng lòng của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty.

 

Tạ Hữu Thành - Phòng KTAT