Tin tức hoạt động TQHPC

Hướng dẫn triển khai quy trình an toàn điện, an toàn Thủy - Cơ - Nhiệt - Hóa

Thứ tư, 1/9/2021 | 15:47 GMT+7
Quy trình an toàn điện và quy trình an toàn Cơ - Thủy - Nhiệt - Hóa là hai quy trình đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, lấy ý kiến từ các đơn vị từ năm 2020, sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình mới của hệ thống điện Việt Nam, đặc biệt Quy trình an toàn Cơ - Thủy - Nhiệt - Hóa là quy trình được EVN ban hành mới lần đầu áp dụng chung cho các đơn vị.

Để hướng dẫn CBCNV trong Công ty triển khai các nội dung theo Quy trình an toàn điện và quy trình an toàn Cơ - Thủy - Nhiệt - Hóa. Phòng Kỹ thuật An toàn đã phối hợp với phân xưởng Vận hành, EVNPSC tại Tuyên Quang tổ chức hướng dẫn cho CBCNV của đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nội dung các công việc tại cơ sở.

CBCNV các đơn vị tham gia buổi hướng dẫn

Các nội dung mới được quy định tại quy trình an toàn điện và quy trình an toàn Cơ - Thủy - Nhiệt - Hóa đã được trình bày hướng dẫn chi tiết, đồng thời giải thích các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công việc để đảm bảo an toàn cũng như quá trình thực hiện theo Phiếu công tác, lệnh công tác của 02 quy trình.

Qua buổi làm việc, CBCNV của các đơn vị cơ bản đã nắm được các nội dung thay đổi so với quy trình trước đây, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến trong việc phối hợp với EVNPSC để chủ động triển khai phối hợp thực hiện các công việc đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tạ Hữu Thành - Phòng KTAT