Tin tức hoạt động TQHPC

Công tác Vận hành trong thời kỳ “Chuyển đổi số”

Chủ nhật, 4/4/2021 | 08:37 GMT+7
Với mục tiêu đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) và thực hiện chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã từng bước đưa ứng dụng khoa học và công nghệ vào trong công tác Vận hành nhà máy.

Trước đây, những nội dung liên quan đến công tác Vận hành Nhà máy đều được các chức danh trong ca trực ghi chép lại vào sổ nhật ký bằng bản giấy - với số lượng trên 20 đầu sổ. Công tác ghi chép diễn ra trong nhiều năm, lượng sổ lưu trữ lớn dẫn đến khó khăn trong việc truy xuất lại thông tin khi cần thiết, đặc biệt phải giành khá nhiều thời gian cho công tác cập nhật nắm thông tin, tình hình sản xuất hiện tại của nhà máy thông qua việc trực tiếp xem các đầu sổ liên quan trước khi thực hiện nhận ca trực Vận hành.

Từ cuối năm 2020 Công ty đã triển khai thử nghiệm “chuyển đổi số” trong công tác Vận hành và chính thức áp dụng từ 01/01/2021.

Với ứng dụng công nghệ 4.0, các văn bản, kế hoạch, chương trình, phương án... cơ bản được ký số và lưu trên E-Office thuận tiện cho công tác lưu trữ và tra cứu, hạn chế tối đa việc in ấn.

Công tác ghi chép trong ca trực Vận hành như: Phiếu thao tác, phiếu công tác, lệnh công tác, nhật ký Vận hành được các chức danh Vận hành cập nhật trên phần mềm PMIS dùng chung. Hiện tượng thiếu sót hay sự cố thiết bị được lưu giữ dưới dạng hình ảnh hoặc video thực tế, giúp thuận tiện cho quá trình phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục.  

Số lượng sổ sách bằng bản giấy giảm xuống chỉ còn lại vài đầu sổ liên quan trực tiếp đến thực tế hiện trường.

Các thông số vận hành chính của nhà máy được tự động cập nhật đúng giờ theo quy định, qua đó giảm đáng kể thời gian so với việc ghi chép thông số của nhân viên vận hành, thông số được chuẩn hóa cao, cập nhật theo thời gian thực, có tính liên tục giúp nhân viên vận hành thuận tiện hơn trong quá trình theo dõi, đánh giá hiện trạng của thiết bị.

(Chức danh Vận hành kiểm tra, đánh giá thông số thiết bị sau khi tự động được cập nhật)

 (Chức danh Vận hành cập nhật công việc ca trực lên PMIS)

Việc ứng dụng khoa học và công nghệ 4.0 vào công tác Vận hành đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, không những giúp CBCNV nắm vững về công nghệ số mà còn nâng cao độ tin cậy trong công tác Vận hành và tăng năng suất lao động.

 

Lê Tuấn Anh - PXVH