Tin tức hoạt động TQHPC

Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện công tác sửa chữa đầu năm 2021

Thứ tư, 31/3/2021 | 10:01 GMT+7
Để đảm bảo quá trình vận hành an toàn, tin cậy của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang sau hơn 12 năm vận hành phát điện, vừa qua Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã tiến hành sửa chữa lớn thiết bị, công trình theo kế hoạch đã được EVN phê duyệt.

Nhận định rõ, khối lượng công việc sửa chữa giai đoạn này tương đối nhiều, cùng với đó việc thi công trong điều kiện thời tiết mưa ẩm nhiều và đặc thù công việc phức tạp sẽ kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn lao động.

Do vậy, trước khi thực hiện công việc, Ban lãnh đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã quán triệt và chỉ đạo sát sao đội ngũ kỹ thuật và nhà thầu tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công sửa chữa. Công tác bồi huấn an toàn, cho phép nhà thầu vào làm việc và cử người tham gia phối hợp thực hiện giám sát an toàn, chất lượng công việc tại hiện trường cũng luôn được trú trọng.

Bồi huấn an toàn cho cán bộ công nhân viên nhà thầu

Thi công giàn giáo phục vụ sửa chữa trong nhà máy

Sửa chữa mái seno nhà máy

Tin tưởng rằng với sự hăng say và nhiệt huyết trong lao động của toàn thể các bộ công nhân viên Công ty và nhà thầu, các hạng mục sửa chữa lớn đầu năm của công ty sẽ hoàn thành trước thời hạn, góp phần vào phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh” năm 2021 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động

Đào Văn Phú - PXVH