Đảng - Đoàn thể

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ ba, 6/7/2021 | 11:09 GMT+7
Trong hai ngày 25 và 26/06/2021, Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Tuấn phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Dương Thanh Tuyên – Bí thư Đảng ủy Công ty, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cùng toàn thể đảng viên - đoàn viên và cán bộ công nhân viên trong Công ty.

 

Đ/c Dương Thanh Tuyên - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn - Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Tuyên Quang

      Toàn thể CBCNV tham dự hội nghị đã được học tập và lắng nghe những trao đổi về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: những vấn đề có nguyên tác trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điển động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc; nêu lên những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể. Cùng với đó đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 - 2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 -2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII…

CBCNV tham dự Hội nghị

     Cũng tại hội nghị các đại biểu tham dự đã sôi nổi phát biểu, thảo luận và thống nhất tập trung triển khai học tập và thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng./.

Hoàng Thị Thu Hương - Phòng TCKT