Đảng - Đoàn thể

Hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ sáu, 25/3/2022 | 08:57 GMT+7
Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 11/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 10-KH/ÐU ngày 21/3/2022 của Đảng ủy Công ty, Đảng bộ cơ sở Công ty thuỷ điện Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng ngày 25/3/2022, Đảng bộ cơ sở Công ty thuỷ điện Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị bằng hình thức phổ biến trực tiếp tại Hội trường Tầng 6 của Trung tâm điều hành và truyền trực tiếp qua Zoom đến điểm cầu Hội trường nhà điều hành ca Na Hang và các điểm cầu máy tính cá nhân, với sự tham gia của toàn thể đảng viên, người lao động trong Công ty.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Thanh Tuyên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty đã đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến để tạo sự thống nhất cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận và Quy định của Trung ương, mỗi đồng chí tham dự cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm trong thời gian tiếp theo, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận và quy định trên mỗi cương vị công tác. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Dương Thanh Tuyên - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên Hoàng Anh Tuấn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm và Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 11/3/2022 của BCH Đảng bộ khối thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và kế hoạch số 147-KH/TU.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối trình bày tại hội nghị

Báo cáo viên đã tập trung nêu những điểm mới trong Kết luận 21-KL/TW như mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa", là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống"; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, "lợi ích nhóm," quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Nêu những nội dung liên quan đến Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm kế thừa, bổ sung một số nội dung của Quy định số 47- QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm trước đó, trong Quy định 37-NQ/TW thể hiện quan điểm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn hành vi, hiện tượng, biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, tha hóa... quyết tâm xây dựng đội ngũ đảng viên bản lĩnh, trong sạch, tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản, người lãnh đạo và đầy tớ trung thành của Nhân dân, của dân tộc; Quy định 37-NQ/TW là văn bản quan trọng để đảng viên nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời phổ biến các nội dung của Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 11/3/2022 của BCH Đảng bộ khối thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và kế hoạch số 147-KH/TU.

Bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Dương Thanh Tuyên cũng đề nghị: Các tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Kết luận, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động những nội dung cơ bản, mới của Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch; chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các đoàn viên chưa được tham gia các hội nghị học tập, quán triệt, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Quy định. …

 

 

 

Phạm Phương Thùy - Phòng HCLĐ