Thông báo

Tặng danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Thứ ba, 28/3/2023 | 09:28 GMT+7

- Căn cứ Kết quả cuộc họp ngày 25/3/2023, Hội đồng xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2023" sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang xem xét, quyết định tặng danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang" đối với ông Lê Minh Trường, công tác tại Phòng Kỹ thuật và An toàn - Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

Thông báo kèm theo 

- Mọi thông tin phản hồi về kết quả lựa chọn (nếu có) đề nghị gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang trong thời gian trước ngày 01/5/2023.