Thông báo

Công ty Thủy điện Tuyên Quang lựa chọn tổ chức đấu giá vật tư thu hồi

Thứ ba, 15/9/2020 | 09:30 GMT+7

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

- Thời gian: Từ 15/09/2020 đến hết ngày 17/09/2020.

- Địa điểm: Số 403 đường Trường Chinh, phường Ỷ la, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

* Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá: Tổ chức bán đấu giá phải đáp ứng các quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản; phải có 05 năm kinh nghiệm, uy tín, không vi phạm quy định đấu igas 05 năm trở lại đây.

  (Chi tiết: xem tại đây)