Thông báo

Thông báo Bán đấu giá tài sản (T9.2020)

Thứ năm, 1/10/2020 | 10:30 GMT+7
<p>Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị thu hồi các loại sau sửa chữa không bao gồm các chất độc hại</p> <p>Giá khởi điểm: 996.125.000đ (Chín trăm chín mươi sáu triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng)</p> <p>Thời điểm bán hồ sơ: từ 29/9/2020 đến 15h30' ngày 13/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (số 6, đường chiến thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)</p> <p>Chi tiết xem <a href="/userfile/User/phongvien/files/2020/9/Tb%20dau%20gia%20tai%20san%2029_9.pdf">tại đây</a></p>