Thông báo

Thông báo đấu giá (Vật tư thiết bị thu hồi sau sửa chữa đã hư hỏng, kém, mất phẩm chất)

Thứ năm, 26/5/2022 | 11:00 GMT+7
- Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị thu hồi sau sửa chữa đã hư hỏng, kém, mất phẩm chất - Đơn vị có tài sản: Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Giá khởi điểm: 789.184.000đ - Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: từ 09h00'' ngày 26/5/2022 đến 11h00 ngày 10/6/2022