Thông báo

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ tư, 20/4/2022 | 17:05 GMT+7
Tài sản bán đấu giá: Vật tư thiết bị thu hồi sau sửa chữa đã hư hỏng, kém, mất phẩm chất theo quyết định số 306/QĐ-TĐTQ ngày 5/4/2022 của Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Giá khởi điểm tài sản bán đấu giá: 789.184.000 đồng (đã có VAT).

Hồ sơ đăng ký tham gia nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (qua đơn vị chuyển phát bưu phẩm), địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang, số 403 đường Trường Chinh, phường Ỷ la, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Thời gian nộp hồ sơ:  Từ khi thông báo trên cổng thông tin điện tử của Bộ tư pháp (https://dgts.moj.gov.vn) đến 16h30 ngày 26 tháng 4 năm 2022 (trong giờ hành chính).

(Thông tin chi tiết - theo file Thông báo 373/TB-TĐTQ đính kèm)