Thông báo

Thông báo Đấu giá - Tài sản: Vật tư thiết bị thu hồi sau sửa chữa, vật tư ứ đọng, kém, mất phẩm chất

Thứ sáu, 18/11/2022 | 09:15 GMT+7

1) Tên tài sản đấu giá: “Vật tư thiết bị thu hồi sau sửa chữa, vật tư ứ đọng, kém, mất phẩm chất”
2) Giá khởi điểm: 717.600.000 đồng – Giá đã bao gồm thuế GTGT.
3) Thời gian bán/nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 09h00 ngày 18/11/2022 đến 16h00 ngày 05/12/2022
4) Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá:
-  Thời gian bắt đầu trả giá            : 14 giờ 30 ngày 08/12/2022;
-  Thời gian kết thúc cuộc đấu giá : 15 giờ 30 ngày 08/12/2022;
-  Địa điểm: Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://daugiabtn.com của Công ty đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Chi tiết theo Thông báo  và Quy chế cuộc đấu giá kèm theo:

- Thông báo đấu giá

- Quy chế cuộc đấu giá