Tin tức hoạt động TQHPC

Hồ Thủy điện Tuyên Quang xả nước đảm bảo dung tích phòng lũ năm 2022

Thứ tư, 1/6/2022 | 15:49 GMT+7
Thực hiện Công điện số 03/CĐ-QG hồi 11 giờ 15 ngày 01/6/2022 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, hồ thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở các cửa xả đáy như sau: Mở hoàn toàn cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 17h30 ngày 01/6/2022; mở tiếp hoàn toàn cửa xả đáy thứ hai vào hồi 07h00 ngày 02/6/2022

Từ ngày 21/5/2022 trên lưu vực hồ Tuyên Quang đã xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt từ ngày 23/5 đã xuất hiện nhiều điểm mưa to đến rất to. Trên lưu vực hồ Tuyên Quang xuất hiện đợt lũ tiểu mãn với lưu lượng lớn nhất quan trắc được là 3114 m3/s (lúc 15 giờ ngày 24/5), bằng 129% giá trị đỉnh lũ lớn nhất cùng kỳ đã quan trắc được. Đây có thể coi là đỉnh lũ lịch sử lớn nhất của tháng 5 tính đến thời điểm hiện tại. 

Theo số liệu quan trắc tại Nhà máy, chỉ trong 09 ngày tính từ ngày 23/5-31/5 thì tổng lượng nước lũ về hồ là 1284,3 triệu m3, chiếm đến 76% tổng dung tích hữu ích của hồ Tuyên Quang. Trong đợt lũ này, trên sông Lô lượng nước về khá lớn. Mực nước lớn nhất quan trắc được tại trạm thủy văn Tuyên Quang là 22,03m (vượt báo động I +0,03m). Với lưu lượng đỉnh lũ về hồ là 3114 m3/s, lưu lượng nước xả qua 03 tổ máy là 713 m3/s hồ thủy điện Tuyên Quang đã cắt lũ cho thành phố Tuyên Quang gần 3m nước. (trường hợp không có thủy điện Tuyên Quang giữ nước, thì mực nước tại trạm Thủy văn Tuyên Quang có khả năng đạt 25,0m – dưới báo động III 1,0 m)/

Chỉ trong thời gian ngắn lượng nước đến hồ Tuyên Quang vừa chịu chi phối bởi mưa lớn trên lưu vực, vừa chịu ảnh hưởng của xả lũ từ các thủy điện bậc thang phía trên nên lưu lượng nước về hồ vẫn duy trì ở mức cao và có khả năng vượt cao trình mực nước dâng bình thường 120m trong thời gian tới. Thực hiện Công điện số 03/CĐ-QG hồi 11 giờ 15 ngày 01/6/2022 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, hồ thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở các cửa xả đáy như sau: Mở hoàn toàn cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 17h30 ngày 01/6/2022; mở tiếp hoàn toàn cửa xả đáy thứ hai vào hồi 07h00 ngày 02/6/2022. Việc mở cửa xả nhằm hạ dần mực nước về cao trình trước lũ theo quy định tại quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Trước khi mở cửa xả, Công ty đã gửi thông báo đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương chịu ảnh hưởng của việc xả lũ để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại.

Tận dụng hiệu quả nguồn nước đến hồ phát điện để đóng góp vào ngân sách địa phương, cắt giảm lũ cho thành phố Tuyên Quang và đồng bằng Bắc Bộ để ổn định tình hình xã hội là một nhiệm vụ cũng là mục tiêu để Công ty thủy điện Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Nguyễn Thị Diệu Hương - KTAT