Đảng - Đoàn thể

Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Thứ sáu, 30/12/2022 | 21:30 GMT+7
Ngày 30/12, Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Văn Tinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Tinh cho biết: Năm 2022, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện thủy văn lưu vực hồ thủy điện Tuyên Quang có những diễn biến khác biệt so với những năm trước. Bên cạnh đó là những thách thức khó khăn như tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người lao động cũng như kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Đ/c Vũ Văn Tinh - Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của Đảng ủy Công ty cùng với tinh thần tích cực, chủ động của cán bộ, đảng viên, cán bộ công nhân viên, toàn Công ty đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid 19 và khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao, phấn đấu hoàn thành tốt công tác Đảng của Đảng bộ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, đặc biệt chú trọng triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 5,6 khóa XIII của Đảng. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên trong Đảng bộ Công ty.

Theo đó, Đảng bộ đã đạt được thành tích tiêu biểu như sau:

- Đảng bộ Công ty xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Chi bộ trực thuộc: 01/02 chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 50%); 01/02 chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 50%)

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 07/50 đảng viên (đạt 14%)

- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 43/50 đảng viên (đạt 86%)

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Vũ Văn Tinh đã nhấn mạnh cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Một là: Tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch sản lượng điện theo kế hoạch Tập đoàn giao; Thực hiện công tác sửa chữa, đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng và tiến độ; Đảm bảo phòng chống lụt bão an toàn, hiệu quả; Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Đảm bảo lao động việc làm, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ đối với người lao động; 

Hai là: Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên; Tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo của Đảng bộ, Chi bộ về công tác tư tưởng trong đơn vị; Phối hợp với thủ trưởng đơn vị chủ động nắm bắt, đánh giá và có biện pháp giải quyết kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

Ba là: Làm tốt công tác phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong đơn vị tạo nguồn phát triển đảng; Chú trọng công tác luân chuyển đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Bốn là: Tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ đảng trong các mặt hoạt động của Đảng bộ; Chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị; Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở đơn vị.

Năm là: Tập trung chỉ đạo các tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn hoạt động theo điều lệ và kế hoạch của đơn vị và cấp trên; Lãnh đạo tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ V.

Trên tinh thần đó, toàn thể đảng viên tham dự Hội nghị đã thống nhất và đánh giá cao kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng đã đạt được năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của đơn vị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã tuyên dương khen thưởng 01 Chi bộ và 07 Đảng viên hoàn thành xuất sắc trong công tác Đảng năm 2022:

Khen thưởng Chi bộ Vận hành - hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

Phạm Phương Thùy - Chi bộ khối nghiệp vụ

Tin đã đưa