Tin tức hoạt động TQHPC

Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở tại Trung tâm điều hành tại Tuyên Quang

Thứ tư, 3/8/2022 | 14:46 GMT+7
Vừa qua, từ ngày 28/7 đến ngày 29/7/2022 tại Trung tâm Điều hành thành phố Tuyên Quang đã triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ và cấp chứng chỉ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở tại Trung tâm điều hành sản xuất năm 2022. Trực tiếp tham gia huấn luyện là đồng chí Trung tá Dương Công Lực cán bộ đội công tác PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang (PC07)

Để thực hiện tốt các nội dung huấn luyện, đội PCCC&CNCH cơ sở Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã lập chương trình huấn luyện, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập PCCC&CNCH, huy động đầy đủ các đội viên đội PCCC, lực lượng bảo vệ và phối hợp với Công an PCCC&CNCH tỉnh Tuyên Quang tổ chức triển khai thực hiện.

Đội PCCC&CNCH cơ sở tham gia học lý thuyết

Chương trình học gồm học 02 nội dung lý thuyết và thực hành:

Nội dung lý thuyết về PCCC&CNCH gồm Luật PCCC và các văn bản pháp luật của nhà nước và của địa phương về PCCC; một số kiến thức cơ bản về cháy, nổ; phương pháp chữa cháy cơ bản; chỉ huy chữa cháy; phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; PCCC thiết bị điện ngoài trời; PCCC xăng, dầu; tính năng, tác dụng, phương pháp kiểm tra, bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC; phương pháp tuyên truyền xây dựng phong trào quần chúng PCCC; trách nhiệm của lực lượng PCCC trong việc tham gia hoạt động CNCH; phạm vi nguyên tắc hoạt động CNCH của lực lượng PCCC; cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia CNCH; các tình huống cơ bản trong hoạt động CNCH; tổ chức CNCH ban đầu đối với các sự cố, tai nạn xảy ra thuộc phạm vi quản lý và ở ngoài phạm vi quản lý khi được huy động và công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về CNCH; tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác CNCH cho CBCNV trong Công ty; công tác lập và thực tập, diễn tập phương án CNCH.

Nội dung thực hành gồm thực hành dùng bình chữa cháy CO2, MFZ4; thực hành dùng bơm, vòi lăng để chữa cháy; thực hành một số nội dung cơ bản về cứu nạn, cứu hộ và diễn tập PCCC theo tình huống trong phương án đã được phê duyệt.

Sau 2 ngày học lý thuyết và thực hành diễn tập, đội PCCC&CNCH cơ sở tại Trung tâm điều hành – sản xuất Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã tiếp thu những văn bản pháp luật quy định về công tác PCCC và thực hành diễn tập theo tình huống, bảo đảm an toàn về người và tài sản góp phần nâng cao nhận thức về công tác PCCC&CNCH cho đội PCCC cơ sở và toàn thể CBCNV.

Nguyễn Ngọc Toàn - Phòng HCLĐ

Tin đã đưa