Tin tức hoạt động TQHPC

Hội nghị tổng kết công tác Quản lý kỹ thuật năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ sáu, 5/1/2024 | 14:37 GMT+7
Ngày 29/12/2023 tại Na Hang, Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Quản lý kỹ thuật (QLKT) để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác QLKT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc Công ty, Lãnh đạo trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC), trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ công nhân viên làm công tác QLKT của Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn đối với ngành Điện nói chung và Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang nói riêng. Tuy nhiên, Công ty đã luôn chủ động phối hợp tốt với các đơn vị trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, theo dõi sát sao tình hình khí tượng thủy văn, đề xuất kịp thời để khai thác, điều tiết hồ chứa hợp lý, tối ưu hiệu quả phát điện. Sản lượng điện sản xuất năm 2023 là 945,711 triệu kWh (đạt 100,8 % so với sản lượng điện EVN giao). Cũng trong năm, Nhà máy đã đạt mốc sản lượng 20 tỷ kWh điện sản xuất lên lưới điện quốc gia, góp phần quan trọng cùng EVN cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế đất nước, giữ vững an ninh năng lượng. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Công ty đảm bảo sản xuất và không để xảy ra sự cố nào.

Ông Nguyễn Văn Luận – Trưởng phòng KTAT báo cáo tổng kết công tác QLKT năm 2023

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn - Ông Nguyễn Văn Luận cho biết, Công ty đã triển khai cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu trên phần mềm QLKT (PMIS) và hoàn thành phân tích RCM để đưa vào kế hoạch thực hiện sửa chữa lớn trong năm 2023, 2024 cho toàn bộ các danh mục thiết bị chính. Đối với các danh mục thiết bị phụ, Công ty đã triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu, thực hiện phân tích RCM để lập kế hoạch sửa chữa lớn các năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu ra các tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, cụ thể về công tác xử lý khiếm khuyết thiết bị; công tác khảo sát, lập phương án kỹ thuật sửa chữa lớn; công tác phân tích RCM; công tác giám sát trong sửa chữa lớn; xử lý giảm hàng tồn kho…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Văn Tinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua của các đơn vị; trong đó yêu cầu cần phải tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục và hạn chế các điểm yếu trong công tác thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật vận hành và sửa chữa bảo dưỡng thiết bị công trình. Đồng thời, trong thời gian tới yêu cầu các đơn vị phải cùng chung sức, tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần tập thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cụ thể đã được giao năm 2024, xây dựng kế hoạch, giải pháp dài hạn cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang.

Ông Vũ Văn Tinh – Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo

Hội nghị cũng được lắng nghe ý kiến tham luận của các đơn vị về công tác vận hành hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin và an toàn thông tin trong năm 2023; Đánh giá các khiếm khuyết từ khi đưa vào vận hành và các giải pháp giảm khiếm khuyết thiết bị năm 2024; Công tác phân tích RCM và lập phương án kỹ thuật, các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập phương án, phân tích RCM; Tình hình công tác quản lý kỹ thuật của EVNPSCTuyenQuang tại nhà máy Thuỷ điện Tuyên Quang trong năm 2023, kiến nghị đề xuất trong năm 2024.

Các tham luận đã đánh giá đúng thực trạng vấn đề, chỉ rõ được các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Các ý kiến về công tác chuyên môn, giám sát sửa chữa lớn, phân tích RCM cũng được đưa ra trước Hội nghị để các đơn vị cùng nhau trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm.

Có thể nói, Hội nghị sẽ là tiền đề để Công ty tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý kỹ thuật trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh của hội nghị:

Ông Phạm Văn Thành – Phó Giám đốc Công ty phát biểu ý kiến tại hội nghị

Ông Phan Đình Hoà – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN phát biểu

CBCNV trình bày tham luận theo Chuyên đề

CBCNV trình bày tham luận theo Chuyên đề

Ngô Tiến Lượng - Phòng KTAT