Chuyển đổi số

Công ty Thủy điện Tuyên Quang triển khai công tác quản lý vật tư, thiết bị bằng mã số, mã vạch

Thứ năm, 25/8/2022 | 21:18 GMT+7

Để triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 của Công ty Thủy điện Tuyên Quang, Tổ công tác thực hiện chuẩn hóa dữ liệu, áp dụng mã số, mã vạch trong quản lý vật tư đã được thành lập theo Quyết định số 531/QĐ-TĐTQ ngày 30/5/2022 của Giám đốc Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang với chức năng, nhiệm vụ chính bao gồm: Rà soát chuẩn hóa, đồng bộ tên, thông số kỹ thuật toàn bộ các vật tư thiết bị tồn kho, các vật tư nhập mới trong quá trình rà soát; Chụp ảnh toàn bộ các vật tư, thiết bị; Xác định sơ đồ, vị trí bảo quản các vật tư thiết bị tại kho; Đưa dữ liệu lên hệ thống quản lý mã số, mã vạch.

Trước khi triển khai, trong kho có hơn 1.300 danh mục vật tư, thiết bị. Hiện tại, Tổ công tác đã rà soát, chuẩn hóa dữ liệu được gần 400 mục, chụp được hơn 1.000 bức ảnh vật tư, thiết bị thực tế. Dự kiến thời gian hoàn thành trong tháng 9/2022.

Việc áp dụng hệ thống quản lý mã vạch trong công tác quản lý vật tư sẽ mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể là:

- Các thông số kỹ thuật của tất cả các vật tư, thiết bị được chuẩn hóa, đồng bộ theo quy định, thuận tiện cho đơn vị quản lý kỹ thuật khi rà soát, đối chiếu tồn kho và xây dựng cấu hình vật tư trong các phương án sửa chữa.

- Việc xác định vật tư tồn kho được thực hiện chính xác và  nhanh chóng, các vật tư cần sử dụng thông qua hình ảnh trực quan, thông số kỹ thuật được hiển thị đầy đủ.

- Tra cứu, tìm kiếm vật tư mọi lúc, mọi nơi bằng các thiết bị điện tử thông minh.

- Chủ động trong việc theo dõi, kiểm soát hàng tồn kho trên hệ thống.

- Thuận tiện trong công tác kiểm kê và bảo dưỡng vật tư tại kho.

(Thành viên Tổ công tác thực hiện rà soát, chuẩn hóa thông số kỹ thuật vật tư, thiết bị)

Để kịp thời đưa hệ thống quản lý vật tư, thiết bị bằng mã số, mã vạch vào hoạt động trong năm 2022, các thành viên trong Tổ công tác vẫn đang tiếp tục nỗ lực thực hiện các công việc được phân công. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của Công ty theo kế hoạch đã ban hành.

Vũ Khải Hoàn