Tin tức hoạt động TQHPC

Kiểm tra lực lượng PCCC chuyên ngành Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang

Thứ sáu, 22/3/2024 | 15:16 GMT+7
Ngày 20/3/2024, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức kiểm tra việc xây dựng quản lý, tổ chức duy trì hoạt động lực lượng PCCC chuyên ngành Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang.

Kể từ khi vận hành đến nay, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã và đang tiếp tục duy trì, củng cố lực lượng PCCC chuyên ngành của đơn vị 24/24h để luôn sẵn sàng với những tình huống sự cố cháy nổ phức tạp nhất.

Lực lượng PCCC chuyên ngành Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang được thành lập gồm 38 thành viên với 1 đội trưởng và 02 đội phó theo Quyết định số 252/QĐ-TĐTQ ngày 27/02/2023. Đây đều là những nhân viên giàu kinh nghiệm, có kiến thức và trình độ trong công tác vận hành dây chuyền sản xuất tại Nhà máy.

Đánh giá đúng vai trò của công tác PCCC, Công ty đã bố trí 01 xe chữa cháy theo quy định theo TCVN 3890:2009, trang bị đầy đủ các trang thiết bị dụng cụ trong công tác PCCC&CNCH theo Thông tư 150/2020/TT-BCA. Bên cạnh đó đội PCCC chuyên ngành cũng được quan tâm, đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện và huấn luyện nghiệp vụ, bảo đảm tốt công tác PCCC tại địa bàn, cơ sở. 

Qua đợt kiểm tra, cán bộ Phòng PC07 đã đánh giá rất cao sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty và những đóng góp của lực lượng PCCC chuyên ngành trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra; tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại địa phương trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, phát huy tốt vai trò của lực lượng PCCC của đơn vị, các cán bộ Phòng PC07 đề nghị cơ sở tiếp tục duy trì tổ chức, hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, quy mô, tính chất hoạt động, bảo đảm phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, đáp ứng yêu cầu trong công tác PCCC, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời hỗ trợ và góp phần trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Tạ Hữu Thành - Phòng KTAT