Khoa học công nghệ

Vận hành hệ thống giám sát trực tuyến máy biến áp T1 Nhà máy thủy điện Tuyên Quang

Thứ năm, 31/1/2019 | 13:57 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai chính sách bảo dưỡng sửa chữa tập trung vào độ tin cậy, ổn định của thiết bị và hệ thống điện (RCM - Reliability Centered Maintenace) Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã chủ động nghiên cứu, khảo sát, lập phương án và lựa chọn sơ đồ giám sát trực Tuyến MBA đáp ứng các tiêu chuẩn  IEC 60270; IEC 60567 - ASTM D36.12; IEEE C57.104-2008 & IEC 60599-2007 về giám sát trực tuyến MBA.

Tháng 12/2018, triển khai đồng bộ với kỳ đại tu Tổ máy H1, Công ty đã tổ chức lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống giám sát online MBA 220kV. Hệ thống gồm 02 module chính: Giám sát phóng điện cục bộ PD (partial discharge) và phân tích khí hòa tan trong dầu (DGA), cụ thể:

1. Giám sát PD, xứ xuyên máy biến áp (Biểu đồ đánh giá tình trạng PD của MBA):

 2. Giám sát khí hòa tan trong dầu DGA: Phân tích và giám sát 9 loại khí và ẩm tuân thủ theo các quy định của tiêu chuẩn IEC và IEEE với dải đo lớn và độ chính xác cao:

(Biểu đồ hiển thị phân tích khí sau khi đóng điện nghiệm thu)

Trực tiếp lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh và chuyển giao công nghệ tại hiện trường do chuyên gia Camlin Power thực hiện, đây là hãng hàng đầu thế giới về cung cấp giải pháp giám sát tổng thể máy biến áp, các chuyên gia tham gia lắp đặt tại hiện trường đều có kinh nghiệm trên 12 năm, do vậy sau khi lắp đặt và thử nghiệm hệ thống làm việc rất tin cậy.

Trước đây khi chưa có hệ thống giám sát trực tuyến Máy biến áp, nhân viên vận hành và nhân viên sửa chữa định kỳ phải đi ghi chép số liệu dòng điện, điện áp, nhiệt độ.. và lấy mẫu dầu để thí nghiệm định kỳ theo quy trình vận hành máy biến áp.  Do đó, các dữ liệu thu thập và thí nghiệm thường rất rời rạc, sự chuẩn hóa số liệu không cao và không kịp thời để các chuyên gia có thể phân tích đánh giá tình trạng của MBA theo thời gian thực để từ đó đưa ra kế hoạch bảo dưỡng cho phù hợp đảm bảo an toàn cung cấp điện.

Hệ thống khi đưa vào vận hành góp phần quan trọng trong công tác đánh giá chuyên sâu tình trạng MBA để Nhà máy có kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng đảm bảo an toàn cung cấp điện và nâng cao hệ số khả dụng cho các tổ máy của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang.

 

Nguyễn Văn Luận - Trưởng phòng KTAT