Chuyển đổi số

Công ty Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số

Thứ năm, 9/12/2021 | 11:14 GMT+7
Ngày 29/11/2021 vừa qua, dưới sự quan tâm và chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang, toàn thể CBCNV đã tham dự buổi hội thảo trực tuyến về công tác chuyển đổi số trong đơn vị.

Chuyển đổi số là giai đoạn tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên toàn cầu. Thúc đẩy nền kinh tế số của các quốc gia, buộc Chính phủ các nước phải xây dựng chiến lược chuyển đổi số. Đối với Việt Nam chúng ta thì tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đưa ra định hướng phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Chính phủ số, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP, đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử và kinh tế số.

Trong năm vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã và đang đẩy mạnh cuộc cách mạng chuyển đổi số, đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo như: Nghị quyết, Thông báo, kết luận đã được Hội đồng thành viên EVN, Ban chỉ đạo chuyển đổi số EVN ban hành.

Có thể nói, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang rất nỗ lực và quyết liệt triển khai công cuộc cách mạng này. Với tư cách là một thành viên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì Công ty Thủy điện Tuyên Quang cũng đã và đang góp phần công sức của mình vào sự thành công trong công cuộc đó.

Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức khóa đào tạo về nhận thức chuyển đổi số cho toàn thể CBCNV. Và để giúp CBCNV tiếp tục nhìn nhận và đánh giá lại xem trong hành trình chuyển đổi số của đơn vị, mỗi cá nhân, mỗi đơn vị đã – đang và sẽ làm được gì, cần nỗ lực tích cực ra sao để bắt nhịp vào công cuộc này thì việc tổ chức một diễn đàn để sẻ chia, thảo luận những bài học kinh nghiệm thực hiện là vô cùng cần thiết.

Ông Dương Thanh Tuyên - Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc 

Tại buổi hội thảo Ông Dương Thanh Tuyên - Giám đốc/Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty đã nhấn mạnh rằng: "Mỗi đơn vị cần nâng cao và đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai công cuộc chuyển đổi số. Cần thường xuyên nhìn nhận và đánh giá về kết quả chuyển đổi số trong từng lĩnh vực để từ đó phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đồng thời giúp CBCNV nhanh chóng tiếp cận xu hướng chuyển đổi số, đẩy mạnh số hoá quy trình vận hành và quản lý trong doanh nghiệp".

Ông Phạm Văn Chuẩn - Trưởng phòng HCLĐ trình bày về chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị

Buổi hội thảo đã tập trung thảo luận về kết quả triển khai chuyển đổi số thuộc các lĩnh vực:  Công tác quản lý nhân sự - văn phòng (HCLĐ chủ trì); Công tác quản lý kỹ thuật (phòng KTAT chủ trì); Công tác Vận hành (PXVH chủ trì); Công tác KHVT (KHVT chủ trì); Công tác tài chính kế toán (TCKT chủ trì).

Buổi hội thảo đã giúp CBCNV có cơ hội thảo luận, lắng nghe ý kiến, kinh nghiệm của các đơn vị, cũng như cách tiếp cận và ứng dụng chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Kết luận tại Hội thảo, ông Dương Thanh Tuyên bày tỏ mong muốn CBCNV Công ty Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục nỗ lực, chủ động hơn nữa để có thể đáp ứng được nhu cầu hiện đại hóa của công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo - tư duy, hoàn thành thắng lợi công cuộc chuyển đổi số của Công ty nói riêng và ngành điện nói chung.

Phạm Phương Thùy - HCLĐ