Tham gia Hội thảo cấp chuyên gia hệ thống giám sát trực tuyến

Thực hiện Công văn 289/EVN-TCNS ngày 17/01/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tổ chức Hội thảo Hệ thống giám sát trực tuyến; Công ty đã cử đoàn công tác gồm các thành viên là ứng viên tham gia chương trình phát triển chuyên gia của Tập đoàn thuộc nhóm Thủy điện C&I của Nhà máy tham dự tại Công ty phát triển Thủy điện Sê San từ ngày 27/2/2019 đến ngày 01/3/2019.

Tham gia hội thảo gồm các đơn vị: Các Công ty Thủy điện trực thuộc EVN; Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN;  Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Tổng công ty Phát điện 1 và các hãng lớn về phát triển Hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy, máy biến áp trên thế giới như: Vibro Sys, Benley Nevada, Camlin Energy, GE…

Tại buổi hội thảo các nhà máy trình bày trước hội nghị các hệ thống giám sát trực tuyến đã áp dụng tại đơn vị mình và chuyên gia của từng hãng liên quan phân tích các ứng dụng, tính năng, ưu việt của từng hệ thống.

- Công ty Thủy điện Sê San 4 và Yaly với hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy của hãng Vibro Sys;

- Công ty Thủy điện Sơn La với hệ thống giám sát trực tuyến tổ máy của hãng Benley Nevada;

- Công ty Thủy điện Tuyên Quang với hệ thống giám sát trực tuyến MBA của hãng Camlin Energy

- Công ty thí nghiệm điện Hà Nội trình bày kinh nghiệm vận hành, khó khăn vướng mắc  và hiệu quả của Hệ thống GSTT các MBA đối với  công tác vận hành sửa chữa.

- Hãng GE Solution Vietnam trình bày hệ thống hệ thống giám sát trực tuyến MBA của hãng đã lắp đặt tại EVN;

 

Hội nghị “Giám sát trực tuyến cấp chuyên gia” là một diễn đàn lớn để các đơn vị trong EVN, các thành viên trong nhóm ứng viên tham gia chương trình phát triển chuyên gia của Tập đoàn thuộc nhóm thủy điện C&I có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm kiến thức chuyên sâu về Giám sát trực tuyến tổ máy, máy biến áp trong nhà các máy thủy điện./.


  • Lê Minh Trường - Phòng KTAT


Thư viện Video