Kiểm tra thực địa hiện trạng dòng chảy thoát lũ hạ du công trình Thủy điện Tuyên Quang

Để có biện pháp phòng, chống lũ hiệu quả trong mùa mưa bão năm 2019, thực hiện kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của Công ty thuỷ điện Tuyên Quang. Ngày 10/4/2019, Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang đã phối hợp với Chính quyền địa phương gồm UBND Huyện Na Hang, Chiêm hoá, Thị trấn Na Hang, xã Thanh Tương thực hiện tổ chức kiểm tra thực địa hiện trạng dòng chảy thoát lũ ở hạ lưu đập và hệ thống loa cảnh báo xả lũ Nhà máy Thuỷ điện Tuyên Quang.

Đại diện Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang làm việc với Chính quyền địa phương

 

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực địa tại các vị trí thượng lưu Thuỷ điện Chiêm Hoá, cầu phao khu vực Bắc Danh, các bến cảng, bến thuyền và các khu vực nuôi trồng thuỷ sản, khu vực đài khí tượng thuỷ văn Na Hang.

Đoàn kiểm tra khu vực Bến Ngầu

Đoàn kiểm tra khu vực cầu phao Bắc Danh

Đoàn kiểm tra phía hạ lưu Công trình

Đoàn kiểm tra hệ thống loa cảnh báo lũ hạ du tại Cầu Ba Đạo

Qua đợt kiểm tra hiện trạng  Đoàn kiểm tra đánh giá dòng chảy thoát lũ ở hạ du đập và hệ thống loa cảnh báo của công ty Thuỷ điện Tuyên Quang đảm bảo vận hành theo quy định liên hồ số 1622/QĐ-TTg ngày 17/92015 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã đánh giá rất cao công tác quản lý, vận hành các trạm loa cảnh báo của Công ty, nhằm giúp cho nhân dân phía hạ du có thể chủ động trong việc phòng, tránh, bảo vệ tính mạng, của cải khi công trình vận hành, xả lũ.

 Để đảm bản an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa lũ 2019, giảm thiểu sự thiệt hạn do mưa lũ gây ra đề nghị các cấp Chính quyền địa phương (UBND huyện, UBND xã) tuyên truyền, thông báo cho các tổ chức liên quan và hộ dân phía hạ lưu đập về việc thoát, xả lũ hạ du đập và hệ thống loa cảnh báo khi xả lũ. Đồng thời về phía Công ty thủy điện Tuyên Quang phối hợp với Cơ quan truyền thông của tỉnh Tuyên Quang, Đài KTTV Tuyên Quang để kịp thời thông báo khi vận hành các cửa xả, phối hợp với BCH PCTT&TKCN cấp huyện/tỉnh triển khai các hoạt động phòng ngừa rủi ro thiên tai trước, trong và sau thời kỳ mùa lũ hàng năm 2019.


  • Tạ Hữu Thành - phòng KTAT