Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Chiều ngày 14/7/2021, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Dương Thanh Tuyên - Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị, tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc và trưởng đơn vị trong Công ty.

  Hình ảnh tại Hội nghị

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty do phòng Kế hoạch Vật tư trình bày đã cho thấy:

- Công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão đã thực hiện đầy đủ theo kế hoạch, Công ty đang triển khai công tác PCTT&TKCN trong mùa lũ theo quy định; đảm bảo điều tiết hồ chứa theo đúng Quy trình vận hành, an toàn cho công trình và hạ du.

- Sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 477,095 triệu kWh bằng 41,0% kế hoạch năm Tập đoàn giao và bằng 73,3% so với cùng kỳ năm 2020. Các chỉ tiêu hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng đều đạt và vượt chỉ tiêu được EVN giao.

- Trong công tác chuyển đổi số, Công ty đã ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi số chi tiết cho năm 2021 và đến năm 2025, triển khai thực hiện và sơ kết đánh giá 6 tháng đầu năm.

- Cùng với đó, các mặt công tác khác đều được Công ty triển khai hoàn thành theo kế hoạch năm như: Công tác sửa chữa; công tác tổ chức; công tác đào tạo; công tác văn thư, lưu trữ, văn phòng điện tử; công tác thanh xử lý VTTB; công tác triển khai các phần mềm dùng chung theo chỉ đạo của Tập đoàn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Hội nghị cũng đã thảo luận, chỉ ra các nội dung tồn tại, phân tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong thời gian tới trong công tác quản lý kỹ thuật, công tác sửa chữa, công tác triển khai kế hoạch, công tác hiệu chỉnh quy trình vận hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Thanh Tuyên - Giám đốc Công ty đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị đối với những công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu, nhiệm vụ hiệu quả được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

 Toàn thể hội nghị đã thống nhất đề ra mục tiêu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 với các nội dung trọng tâm: Theo dõi sát sao tình hình diễn biến thủy văn để điều tiết hiệu quả hồ chứa, đảm bảo phương thức vận hành theo huy động, nâng cao hiệu quả phát điện, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được giao; Lập, trình EVN kế  hoạch SXKD năm 2022; Rà soát, phân bổ lại kế hoạch chi phí; Thanh xử lý tài sản; Phê duyệt dự toán SCL và tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2022, trình danh mục công trình chính năm 2023; Thực hiện sửa chữa các danh mục còn lại theo lịch đảm bảo chất lượng, tiến độ và công tác quyết toán; Tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi số theo kế hoạch đã duyệt .Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ...


  • Vũ Minh Tuyên - KHVT


Thư viện Video