Công ty Thủy điện Tuyên Quang kiểm tra thực địa dòng chảy thoát lũ hạ du, hệ thống cảnh báo lũ công trình năm 2020

Thực hiện kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của Công ty thuỷ điện Tuyên Quang theo kế hoạch số 235/KH-TĐTQ ngày 28/2/2020.

Để có biện pháp phòng, chống lũ hiệu quả trong mùa mưa bão năm 2020,  ngày 15/5/2020, Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang đã phối hợp với Chính quyền địa phương gồm UBND Huyện Na Hang, Chiêm hoá, Thị trấn Na Hang, xã Thanh Tương thực hiện tổ chức kiểm tra thực địa hiện trạng dòng chảy thoát lũ ở hạ lưu đập và hệ thống loa cảnh báo xả lũ Nhà máy Thuỷ điện Tuyên Quang.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực địa tại các vị trí thượng lưu Thuỷ điện Chiêm Hoá, cầu phao khu vực Bắc Danh, các bến cảng, bến thuyền và các khu vực nuôi trồng thuỷ sản, khu vực đài khí tượng thuỷ văn Na Hang.

Đoàn kiểm tra phía thượng lưu Thủy điện Chiêm Hóa

Đoàn kiểm tra khu vực cầu Bắc Danh

Qua đợt kiểm tra hiện trạng, đại điện Chính quyền địa phương đánh giá dòng chảy thoát lũ ở hạ du đập và hệ thống loa cảnh báo của công ty Thuỷ điện Tuyên Quang đảm bảo vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực Sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 4754/QĐ-BCT ngày 24/12/2018. Bên cạnh đó, công tác quản lý, vận hành tốt các trạm loa cảnh báo lũ của Công ty giúp cho nhân dân phía hạ du có thể chủ động trong việc phòng, tránh, bảo vệ tính mạng, của cải khi công trình vận hành, xả lũ.

 Để đảm bản an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa lũ 2020, giảm thiểu sự thiệt hạn do mưa lũ gây ra, Công ty đã đề nghị các cấp Chính quyền địa phương (UBND huyện, UBND xã) tăng cường tuyên truyền, thông báo cho các tổ chức liên quan (Ban quản lý xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thông Tỉnh Tuyên Quang, nhà thầu thi công xây dựng, cá nhân, tổ chức nuôi trông thủy hải sản, các chủ phương tiện vận tải thủy…) và hộ dân phía hạ lưu đập về việc thoát, xả lũ hạ du đập và hệ thống loa cảnh báo khi xả lũ theo quy định. Đồng thời Công ty Thủy điện Tuyên Quang phối hợp với Cơ quan truyền thông của tỉnh Tuyên Quang, Đài KTTV Tuyên Quang để kịp thời thông báo khi vận hành cửa xả, phối hợp với BCH PCTT&TKCN cấp huyện/tỉnh triển khai các hoạt động phòng ngừa rủi ro thiên tai trước, trong và sau thời kỳ mùa lũ năm 2020.

Một số hình ảnh kiểm tra thực địa:

 


  • Tạ Hữu Thành - phòng KTAT


Thư viện Video