Tài liệu văn hóa TQHPC

HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chủ nhật, 22/7/2018 | 13:01 GMT+7

1. Tầm nhìn

TQHPC là doanh nghiệp hàng đầu của khu vực phía Bắc trong quản lý, sản xuất và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực điện năng, đặc biệt là thủy điện.

2. Sứ mệnh

Sản xuất điện và cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

3. Khẩu hiệu

"Luôn luôn đúng hẹn – Trọn vẹn niềm tin"

4. Giá trị cốt lõi

4.1. Chất lượng - Tín nhiệm

Sự tín nhiệm ngày càng cao của khách hàng về chất lượng – tiến độ trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ là mục tiêu phát triển của TQHPC.

4.2. Tận tâm - Trí tuệ

TQHPC mong muốn xây dựng phong cách điển hình của cán bộ công nhân viên (CBCNV) là tận tâm, luôn mang hết sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

4.3. Hợp tác - Chia sẻ

CBCNV luôn gắn bó chặt chẽ để giải quyết được mục tiêu đề ra, làm hài lòng đối tác, cộng đồng, EVN và mang lại quyền lợi công bằng về tinh thần, vật chất cho mỗi thành viên.

4.4. Sáng tạo - Hiệu quả

TQHPC nuôi dưỡng sự sáng tạo bằng việc cải tiến dây chuyền sản xuất, phát huy sáng kiến kỹ thuật, đẩy mạnh việc cải cách hành chính, hướng tới sản xuất tinh gọn, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Tin đã đưa