Tuyển dụng

Công ty Thủy điện Tuyên Quang thông báo tuyển dụng lao động 2015

Thứ năm, 5/11/2015 | 14:11 GMT+7
Thực hiện nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh năm 2015 được EVN giao. Công ty thủy điện Tuyên Quang thực hiện tuyển dụng lao động năm 2015, đối tượng tuyển là ký sư điện/tự động hóa/cơ khí/xây dựng với số lượng là 07 lao động.