Ban VSTBPN

Chương trình học tập kinh nghiệm trong công tác bình đẳng giới năm 2019

Thứ năm, 31/10/2019 | 15:29 GMT+7
Với mục đích giúp cho lao động nữ được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bình đẳng trên mọi lĩnh vực, tham gia ngày càng nhiều hơn công việc xã hội, qua đó tăng cường chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CNVCLĐ, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã xây dựng chương trình học tập kinh nghiệm tại Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 24/10 đến ngày 27/10/2019, Đoàn công tác của Công ty Thủy điện Tuyên Quang do ông Phạm Văn Chuẩn -  Ủy viên thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ làm trưởng đoàn đã đến học tập và trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong việc triển khai chương trình đánh giá chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu EDGE tại Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm Phương Thùy - Phòng HCLĐ