Văn hóa EVN

Câu hỏi thi văn hóa doanh nghiệp (lĩnh vực lịch sử EVN, lịch sử TQHPC)

Thứ năm, 6/11/2014 | 13:48 GMT+7

A. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG 60 NĂM NGÀNH ĐIỆN (EVN)

Câu 1:

Trong tiến trình đổi mới, nhằm tạo quyền chủ động cho doanh nghiệp, Chính phủ có quyết định thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế dưới hình thức các Tổng công ty nhà nước trong đó có Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Bạn hãy cho biết Tổng Công ty Điện lực Việt Nam được chính thức thành lập vào năm nào?

Câu 2 :

Trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển của mình, ngành Điện đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng hàng trăm huân chương các loại, hàng chục danh hiệu Anh hùng lao động cho tập thể và cá nhân. Bạn hãy cho biết ngành Điện đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh vào năm nào?

Câu 3:

Trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển của mình, ngành Điện đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng hàng trăm huân chương các loại, hàng chục danh hiệu Anh hùng lao động cho tập thể và cá nhân. Bạn hãy cho biết ngành Điện đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương cao quý nhất của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vào năm nào?

Câu 4:

Trong quá trình phát triển điện lực Việt Nam, Nhà nước đã ban hành nhiều quy hoạch điện lực, từ quy hoạch đầu tiên (Tổng sơ đồ cho giai đoạn 1981 - 1985). Bạn cho biết đến nay ngành Điện thực hiện bao nhiêu Tổng sơ đồ phát triển điện? 

Câu 5 :

Bạn hãy cho biết Tổng Giám đốc đầu tiên của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam là ai?

Câu 6:

Trong năm 2004, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã có một bước đột phá mới, đây là bước khởi đầu nhằm tạo điều kiện và thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư vào khâu sản xuất điện, từng bước xóa bỏ độc quyền. Bạn hãy cho biết đó là gì?

Câu 7:

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đặt ra mục tiêu: "Đến năm 2005, lượng điện phát ra khoảng 44 tỷ kWh", nhưng thực tế điện năng sản xuất được và phát lên lưới điện Quốc gia đạt được 44 tỷ kWh ngay vào thời điểm kết thúc năm thứ tư của kế hoạch 5 năm (năm 2004). Đây là sự đóng góp lớn của ngành Điện trong công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và đặc biệt là đáp ứng cơ bản nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của của đất nước trong giai đoạn này. Bạn hãy cho biết ngành Điện lực Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2001-2005 vào ngày nào?

Câu 8:

Ngày 17/12/2006, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức ra mắt, đánh dấu một bước ngoặt trọng đại, đưa ngành điện nhanh chóng trở thành một Tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh đa ngành nghề, đa sở hữu, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại, chuyên môn hoá cao và hội nhập quốc tế có hiệu quả. Bạn hãy cho biết Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thành lập ngày tháng năm nào?

Câu 9:

Đánh dấu bước tiến lớn của ngành Điện, chuyển từ cơ chế điều độ tập trung sang cơ chế thị trường, đó là việc chính thức đưa thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM) vào vận hành. Hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh là chiến lược phát triển dài hạn của ngành Điện nước nhà. Thị trường phát điện cạnh tranh bước đầu thể hiện sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Chính phủ trong việc tạo một sân chơi bình đẳng giữa các đơn vị phát điện. Bạn hãy cho biết thị trường phát điện cạnh tranh ở nước ta chính thức được vận hành vào ngày nào?

Câu 10 :

Ngày 09/12/2009, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tài liệu này được coi là “bản tuyên ngôn” về những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức và cam kết về văn hóa EVN. Sau gần 5 năm thực thi văn hoá EVN, CNVCLĐ Tập đoàn đã và đang xây dựng phong cách giao tiếp và làm việc mang đậm bản sắc văn hóa của ngành Điện "Thắp sáng niềm tin". Bạn hãy cho biết tài liệu Văn hoá Tập đoàn Điện lực Việt Nam được ban hành theo quyết định nào?

Câu 11:

Trung tâm Điện lực Phú Mỹ bao gồm 6 nhà máy điện có tổng công suất 3.859 MW, lớn gấp đôi Thủy điện Hòa Bình. Trong đó, EVN đầu tư xây dựng Nhà máy  Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4; các nhà máy Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 2.2 do các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức BOT. Đây là công trình quan trọng ghi nhận sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp Điện lực Việt Nam. Thông qua việc tham gia xây dựng các nhà máy này, lực lượng tư vấn xây dựng điện của ngành đã bước đầu tiếp cận được công nghệ hiện đại và chủ động trong công tác tư vấn thiết kế nhà máy điện chạy khí. Bạn hãy cho biết Trung tâm Điện lực Phú Mỹ được khánh thành ngày, tháng, năm nào?

Câu 12 :

​Để phù hợp với lộ trình thị trường hóa ngành Điện lực phục vụ sự nghiệp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đường lối của Đảng và Nhà nước, Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 223/QĐ-EVN thành lập Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, đánh dấu sự ra đời của một Tổng công ty nhà nước đầu tiên thuộc Tập đoàn. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 4 Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 và 3 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Bạn hãy cho biết ngày thành lập Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia?

Câu 13:

​Chị Nguyễn Thị Nguyệt, nữ kỹ sư của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh là niềm tự hào của phụ nữ ngành Điện Việt Nam. Suốt cuộc đời gắn bó với ngành Điện, chị luôn miệt mài, say mê nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công các máy biến áp “Made in Vietnam” để khẳng định sự phát triển lớn mạnh của ngành Cơ khí Điện lực Việt Nam, MBA 110kV (1993), MBA 220kV (2003), MBA 500kV (2010). Cùng với thành công trong các công trình và đề tài khoa học lớn, chị đã có rất nhiều sáng kiến được áp dụng, đem lại hiệu quả kinh tế lớn với tổng giá trị làm lợi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong suốt quá trình công tác, với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, chị đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng của Việt Nam và thế giới. Chị được biết đến là người nữ Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới duy nhất của ngành Điện, là “Người phụ nữ vàng” của ngành Điện, “Người ghi tên Việt Nam vào Bản đồ ngành Điện thế giới”. Bạn hãy cho biết, chị Nguyễn Thị Nguyệt đã được tặng thưởng những danh hiệu, phần thưởng nào sau đây:

Câu 14:

​Nữ CNVCLĐ chiếm tỷ lệ khoảng từ 19 - 21% nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tập trung ở khối kinh doanh phân phối điện (gần 70% nữ CNVCLĐ của cả Tập đoàn). Ngoài ra, chị em còn đảm nhận ở nhiều vị trí công tác khác trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, truyền tải, điều độ hệ thống, sản xuất, sửa chữa, cơ khí, trường học và ở các bộ phận gián tiếp. Ở vị trí công tác nào, nữ CNVCLĐ ngành Điện luôn luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngoài việc tham gia các phong trào thi đua chung của Ngành, nữ CNVCLĐ còn tổ chức, tham gia các phong trào thi đua mang đặc thù giới đó là: “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”. “Nữ thu ngân viên giỏi”, “Nữ thủ kho giỏi”, “Nữ hiệu chỉnh công tơ giỏi”, Nữ nhân viên thanh lịch”… Bạn hãy cho biết số lượng nữ CNVCLĐ ngành Điện hiện nay? (số liệu theo Báo cáo tại Đại hội IV Công đoàn Điện lực Việt Nam ngày 27-28/2/2013)

Câu 15:

Tổ chức phong trào bí mật đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời năm 1921 với sự đóng góp quan trọng của những người thợ điện. Đó là tổ chức nào?

Câu 16 :

Trong phong trào đấu tranh của công nhân Hà Nội dưới sự lãnh đạo Đảng cộng sản Đông Dương và Công hội Đỏ, tổ chức cơ sở công khai đầu tiên được ra đời tại nhà máy đèn Bờ Hồ và Xưởng điện Yên Phụ lấy tên là Hội Ái hữu. Bạn hãy cho biết Hội Ái hữu ra đời vào năm nào?

Câu 17:

Cuối thế kỷ 19, dưới chiêu bài "khai hóa văn minh" nhưng thực chất là để phục vụ cho đời sống của quan chức Pháp và mục đích đẩy nhanh khai thác thuộc địa, thực dân Pháp đã xây dựng một số nhà máy điện ở Việt Nam. Nhà máy điện đầu tiên được xây dựng ở nước ta là ở thành phố nào?

Câu 18 :

Nhà máy thủy điện đầu tiên được xây dựng ở nước ta là nhà máy nào?

Câu 19:

Lịch sử của ngành điện trước năm 1954 gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau khi cách mạng tháng tám thành công, những người công nhân ngành điện đã tích cực tham gia chiến đấu bảo vệ nhà nước Công Nông non trẻ. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, cả nước đồng loạt tấn công quân Pháp đang lăm le quay lại xâm lược nước ta một lần nữa.

Hiệu lệnh tấn công của ngày toàn quốc kháng chiến: Đại bác ở pháo đài Láng bắn và đèn điện tắt. Trong đó nhiệm vụ cắt điện toàn thành phố được giao cho những chiến sỹ tự vệ nhà máy điện Yên Phụ thực hiện. Các chiến sĩ của chúng ta phải phá hỏng 1 số thiết bị để cắt điện đủ thời gian để quân ta tấn công giặc Pháp trong bóng tối nhưng không phá hoại nhà máy. Đó là nhiệm vụ quan trọng nhưng rất khó khăn vì phải đảm bảo tuyệt đối bí mật trong lúc nhà máy có lực lượng của địch canh gác.
Bạn hãy cho biết hiệu lệnh tấn công của ngày toàn quốc kháng chiến vào ngày nào?

Câu 20 :

Đến năm 1954, ngành điện chúng ta đã phải tiếp quản một "gia tài" cũ nát từ thực dân Pháp gồm 21 nhà máy lớn nhỏ (tổng công suất 68.417 kW nhưng công suất thực tế chỉ đạt khoảng 21.000 kW) và một lưới điện chắp vá với điện điện áp truyền tải cao nhất là 30,5 kV. Mức tiêu thụ điện bình quân tính theo đầu người lúc đó là một con số thảm hại và phản chiếu mỉa mai cái gọi là "xứ mệnh khai hóa văn minh" mà thực dân Pháp huênh hoang suốt 80 năm ăn cướp và bóc lột tàn tệ của mình. Bạn hãy cho biết mức tiêu thụ điện bình quân tính theo đầu người năm 1954 của miền Bắc nước ta?

Câu 21:

Ngày 21/12/1954, sau khi tiếp quản Thủ đô, mặc dù bận trăm ngàn công việc chỉ đạo Nhà nước, nhưng Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dành thời gian đến thăm nhà máy đèn Bờ Hồ. Tại đây, Bác đã căn dặn cán bộ công nhân viên ngành Điện: "Nhà máy này bây giờ là của nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải giữ gìn nhà máy, làm cho nó phát triển hơn nữa...". Bác dặn cán bộ công nhân viên ngành Điện phải trên dưới đoàn kết một lòng và hăng hái thi đua.

1.        Tăng năng suất

2.        Tiết kiệm nguyên vật liệu và tiết kiệm điện

3.        Đảm bảo dòng điện không bao giờ tắt

4.        Ca vận hành an toàn.

Bạn hãy cho biết mục đích của việc thi đua mà Bác Hồ đưa ra cho CBCNV ngành Điện là gì?

Câu 22 :

Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, những người thợ điện đã trở thành những người chiến sĩ trên cả hai mặt trận: chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và lao động, sản xuất với mục tiêu giữ vững dòng điện, góp phần chi viện cho miền Nam ruột thịt. Bạn hãy cho biết khẩu hiệu đã trở thành ý chí, tình cảm và khẩu lệnh chiến đấu trong tâm thức của CBCNV ngành Điện chúng ta vào lúc bấy giờ?

Câu 23:

Trong kháng chiến chống Mỹ, CBCNV ngành Điện chúng ta vừa sản xuất, vừa xây dựng góp phần chi viện cho tiền tuyến chiến đấu chống chiến tranh phá hoại. Bạn hãy cho biết đơn vị nào sau đây được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân?

Câu 24:

Nhà máy thủy điện Thác Bà là công trình thủy điện đầu tiên của miền Bắc XHCN, là biểu tượng của tinh thần bất khuất kiên cường chống đế quốc Mỹ, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất, xây dựng góp phần chi viện cho tiền tuyến. Ngày 5/10/1971, tổ máy số 1 thủy điện Thác Bà chính thức phát điện lên lưới. Tháng 5/1972, cả ba tổ máy được đưa vào hoạt động với công suất thiết kế 108 MW, đóng góp quan trọng cho hệ thống điện lúc bấy giờ. Nhưng giặc Mỹ với âm mưu đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá đã điên cuồng đánh phá các nhà máy điện. Và nhà máy thủy điện Thác Bà là trọng điểm đánh phá của địch đã bị phá hỏng nặng nề tháng 6/1972 bởi hàng ngàn tấn bom. Phía địch huênh hoang rằng, để khôi phục nhà máy, ta phải mất ít nhất là 2 năm. Nhưng với tinh thần dũng cảm và những sáng kiến tuyệt vời, CBCNV nhà máy đã cùng lực lượng sửa chữa không quản ngày đêm, bom đạn, khắc phục khó khăn về phụ tùng thiết bị thay thế khôi phục lại nhà máy trong một thời gian kỷ lục. Bạn hãy cho biết Nhà máy thủy điện Thác Bà đã được khôi phục trong thời gian là bao nhiêu?  

Câu 25:

Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân Việt Nam, người thợ điện trẻ tuổi của xưởng Ngọc Ánh. Ngày 2-5-1964, tại cầu Công Lý, trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm Sài Gòn, anh đã gài bom mưu sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mác-na-ma-ra vừa mới đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Kế hoạch bị bại lộ, anh bị sa vào tay giặc, bị địch dùng mọi cực hình tra tấn nhưng anh vẫn giữ vững khí tiết của một người chiến sĩ cộng sản, nhận hết trách nhiệm về mình để bảo vệ toàn vẹn cho đơn vị và cơ sở cách mạng. Người thợ điện anh hùng đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với cái chết đã trở thành bất tử, dũng khí được truyền đi khắp năm châu. Bạn hãy cho biết đó là ai?

Câu 26 :

Giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1975, đội quân quản Điện lực của tiểu ban quân quản Công nghiệp trực thuộc Uỷ ban Quân quản TP Sài Gòn - Chợ Lớn – Gia Định đã chính thức tiếp quản Công ty Điện lực Việt Nam (của chính quyền Sài Gòn) vào ngày nào?

Câu 27:

Năm 1954, khi quân ta chuẩn bị vào tiếp quản Thủ đô, giặc Pháp huênh hoang tuyên bố: sau khi người Pháp rút đi, chỉ sau một tuần là Hà Nội chìm trong bóng tối. Được sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, những người thợ điện đã đấu tranh để giữ gìn nhà máy, đảm bảo để nhà máy hoạt động tốt, đập tan âm mưu phá hoại của địch. Bạn hãy cho biết tên người lãnh đạo công tác tiếp quản ngành Điện lúc bấy giờ, người mà sau này là Cục trưởng đầu tiên của Cục Điện lực, tổ chức đầu tiên của Điện lực Việt Nam?

Câu 28 :

Năm 1960Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đã đề ra hai nhiệm vụ chiến lược: Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ tiến lên Chủ nghĩa xã hội và miền Nam tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng, tiến tới thống nhất đất nước. Nghị quyết của Đảng đã khẳng định trách nhiệm của ngành Điện để phục vụ đường lối “Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời phát triển công nghiệp nhẹ và nông nghiệp.” Bạn hãy cho biết Nghị quyết của Đảng khẳng định trách nhiệm của ngành Điện là gì?

Câu 29:

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia được thành lập với nhiệm vụ: Chỉ huy, điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân bổ điện năng trong hệ thống điện Quốc gia theo quy định phân cấp quản lý điều độ nhằm đạt kết quả tối ưu về kỹ thuật và kinh tế, đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành liên tục, tin cậy, an toàn. Ban hãy cho biết Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia được thành lập ngày tháng năm nào?

Câu 30 :

Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn quan tâm tới ngành Điện. Năm 1954, chỉ 02 tháng sau Ngày giải phóng Thủ đô, Bác đã đến thăm ngành Điện. Tình cảm và sự quan tâm của Bác Hồ dành cho ngành Điện lực, chính là động lực cho ngành Điện lực phát triển vượt bậc như ngày hôm nay. Bạn hãy cho biết các cơ sở Điện lực nào của ngành Điện đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm?

Câu 31:

Việc xây dựng đường dây 500kV Bắc - Nam nhằm thống nhất lưới điện toàn quốc là một quyết định táo bạo thời bấy giờ. Ngày 27/5/1994 cũng đã đi vào lịch sử ngành Điện, đó là ngày ngành điện thống nhất lưới điện 2 miền Bắc Nam qua đường dây 500kV, đất nước Việt Nam chính thức có một mạng lưới điện Quốc gia. Với ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân cùng với sự phấn đấu của CBCNV ngành Điện chúng ta, công trình xây dựng đường dây 500kV đã đạt một kỷ lục so với khu vực, đó là Thời gian thiết kế thi công nhanh nhất. Theo bạn thời gian đó là bao nhiêu lâu?

Câu 32 :

Bác nguyên là Bộ trưởng Bộ Năng lượng, là một con người gắn bó với "sự nghiệp 500 kV", mang lại sự thống nhất cho lưới điện toàn quốc, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn điện.  Bạn hãy cho biết Bác là ai?

Câu 33:

Bác là người gắn bó cả cuộc đời với ngành Điện từ những năm đầu khó khăn vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa xây dựng, sản xuất điện ở Nhà máy nhiệt điện Uông Bí. Bác đã được giao những trọng trách lớn trong ngành Điện: Cục phó Cục Điện lực, Giám đốc Nhà máy điện Uông Bí, Bộ trưởng Bộ Điện lực....  Bạn hãy cho biết Bác là ai?

Câu 34 :

Ai là người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động đầu tiên của ngành điện?

Câu 35:

Những CBCNV ngành điện từ trước đến nay đều cố gắng phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện không ngừng vì sự nghiệp chung. Và những người con của ngành Điện khi ra đi, làm việc ở cương vị nào cũng thể hiện rõ tính khoa học, sự cần mẫn, đức tính kỷ luật... Bạn hãy cho biết người xuất thân từ người công nhân ngành Điện, Uỷ viên BCH Công đoàn, Phó Bí thư Đoàn Nhà máy điện Hà Nội từ những năm 1954, nguyên Phó GĐ Sở Điện lực Nam Hà, sau này là Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam là ai?

Câu 36:

Bác là một một nhà khoa học đã gắn bó cả cuộc đời với những công trình thủy điện Việt Nam, từ Thác Bà, Hòa Bình xưa cho đến Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu bây giờ. Bác đã từng được giao những trọng trách lớn trong ngành Điện: Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam... Bác đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Bạn hãy cho biết Bác là ai?

Câu 37 :

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt dự lễ khởi công hệ thống tải điện 500kV Bắc – Nam. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nêu rõ: Đây là một trong những biện pháp quan trọng để giải quyết việc thiếu điện ở miền Trung, Tây nguyên và miền Nam, đồng thời có tác dụng thúc đẩy việc tận dụng công suất các nhà máy điện và các mỏ than ở miền Bắc. Chủ tịch HĐBT đã phát lệnh khởi công xây dựng hệ thống tải điện 500kV Bắc – Nam trên toàn tuyến vào ngày tháng nào?

Câu 38:

Trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám, cũng như toàn thể giai cấp công nhân Việt Nam, người công nhân ngành Điện bị thực dân Pháp bóc lột tàn tệ với thời gian làm việc đến 14h/ngày, lương thấp, bị hành hạ, đối xử tàn tệ như nô lệ... Từ đó mà phong trào đấu tranh bãi công, biểu tình của giai cấp công nhân khắp 3 miền bao giờ cũng có sự tham gia của những người thợ điện. Phong trào đấu tranh càng có tổ chức và mạnh mẽ sau khi Công hội Đỏ, tổ chức Công hội bí mật đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời năm 1920-1921. Bạn hãy cho biết ai là Hội trưởng Công hội đỏ bí mật đầu tiên?

Câu 39 :

Công đoàn Điện lực Việt Nam từ khi thành lập đến nay đã được Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho những thành tích hoạt động xuất sắc của mình. Bạn hãy cho biết phần thưởng cao nhất mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho Công đoàn Điện lực Việt Nam là hình thức nào sau đây:

Câu 40:

Ngày 10/10/1994, Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Công đoàn Điện lực Việt Nam) được thành lập từ ngày 01/7/1996. Bạn hãy cho biết, từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trải qua mấy kỳ Đại hội?

Câu 41 :

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI năm 2013 đã bầu ai làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018?

Câu 42 :

​Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV diễn ra từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 02 năm 2014 tại Thủ đô Hà Nội. Bạn hãy cho biết mục tiêu của Đại hội là gì?

Câu 43 :

Năm 1971, tại Quyết nghị số 15/QN, Tổng Công đoàn Việt Nam đã thành lập Công đoàn ngành Điện Than Việt Nam. Đây là thời điểm đánh dấu sự ra đời Công đoàn ngành Điện (có tính chất ngành nghề), bởi trước đó, Công đoàn các cơ sở điện lực hoạt động dưới sự chỉ đạo phong phú, đa dạng của Liên hiệp công đoàn các địa phương. Bạn hãy cho biết, Công đoàn ngành Điện Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

Câu 44 :

Giai đoạn 1991 – 1995, các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa vẫn liên tục diễn ra như:

1.     Xây dựng nhà máy điện, trạm điện an toàn

2.     Bảo đảm an toàn lao động

3.     Xây dựng phong cách người thợ điện thủ đô

4.     Người thu ngân thanh lịch

5.     Thi đua thực hiện “sáng, xanh, sạch” nơi làm việc

6.      Ca vận hành an toàn và kinh tế

Bạn hãy cho biết CBCNV ngành điện đã tham gia những phòng trào nào?

Câu 45 :

Nhà máy Thủy điện Sơn La có công suất 2.400 MW, lớn nhất Đông Nam Á được xây dựng trên vùng cao Tây Bắc của nước ta. Bạn hãy cho biết, Nhà máy Thủy điện Sơn La được khởi công xây dựng vào ngày nào?

Câu 46 :

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Điện lực. Sự ra đời của Luật Điện lực đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động điện lực, nâng cao tính minh bạch công bằng cho các bên tham gia hoạt động lĩnh vực điện lực, góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện năng cho nền kinh tế đất nước. Bạn hãy cho biết, Luật Điện lực có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

Câu 47 :

Công trình Thủy điện Sơn La với công suất 2.400MW được khánh thành vào ngày 23/12/2012 sau 7 năm xây dựng, là công trình trọng điểm quốc gia hoàn thành trước tiến độ so với yêu cầu của Quốc hội lập nên một kỷ lục. Kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, quan tâm sâu sát, phối hợp chặt chẽ và phát huy tổng lực sức mạnh của tất cả các cấp lãnh đạo và đơn vị thi công công trình, là sự đoàn kết thống nhất của một tập thể 10.000 cán bộ, công nhân sau hơn 2500 ngày đêm lao động quên mình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của núi rừng Tây Bắc. Bạn hãy cho biết thời gian xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch yêu cầu của Quốc hội:

Câu 48 :

Ngày 19/10/2005, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký quyết định thành lập Cục Điều tiết Điện lực (ERAV) thuộc Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Cục Điều tiết Điện lực có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng điều tiết hoạt động điện lực và thị trường điện lực, nhằm góp phần cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả và bảo đảm tính công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Bạn hãy cho biết Cục Điều tiết Điện lực được thành lập theo quyết định nào?

Câu 49 :

Lễ khởi động tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Thác Bà,  có sự tham dự của Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Với công suất đặt 36MW, tổ máy số 1 đã cấp thêm cho lưới điện quốc gia một sản lượng đáng kể vào thời điểm cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ở miền Bắc nước ta, góp phần vào công cuộc khôi phục và củng cố hậu phương. 

Bạn hãy cho biết Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà bắt đầu hoạt động vào ngày tháng năm nào?

Câu 50 :

Ngày 15/9/1979, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 315 – CT/TTg  ấn định ngày khởi công xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình vào dịp kỷ niệm 62 năm Cách mạng tháng Mười Nga. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thanh Nghị đã phát lệnh khởi công. Sau Lễ khởi công, Ban chỉ đạo công trường được thành lập do Phó Thủ tướng Đỗ Mười đứng đầu, Thứ trưởng Phạm Khai và Chủ tịch UBND hai tỉnh Sơn La và Lai Châu làm thành viên. Bạn hãy cho biết Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được khởi công xây dựng khi nào?

Câu 51:

Theo đề nghị của Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vũ Mão, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười đã ký Quyết định công nhận công trường xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình là “Công trường Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” góp phần tạo nên khí thế thi đua và sức trẻ cho công cuộc xây dựng công trình. Bạn hãy cho biết ngày nào sau đây là ngày ký quyết định công nhận:

Câu 52 :

Với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến độ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hoá đất nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức “Tháng Công nhân” hằng năm. 

Bạn hãy cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân từ năm nào?

Câu 53:

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: "Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Bạn hãy cho biết điều nào sau đây trong Hiến pháp năm 2013 quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam?

Câu 54:

Ai là người đã sáng lập ra Công hội đỏ Ba Son?

Câu 55:

Nhà máy thủy điện Hòa Bình, công trình đại diện cho công nghiệp Việt Nam thế kỷ 20, là nhà máy đóng vai trò chủ đạo trong sản xuất và đảm bảo ổn định toàn lưới điện của nước ta hiện nay. Bạn cho biết Nhà máy thủy điện Hòa Bình phát điện tổ máy đầu tiên vào năm nào?

B. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

Câu 1:

Công trình thuỷ điện Tuyên Quang được xây dựng trên sông Gâm thuộc địa bàn huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang, bạn hãy cho biết công trình do ai phát động khởi công và được phát động vào ngày tháng năm nào?

Câu 2:

Tháng 4/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 288/QĐ-TTg về việc đầu tư dự án thủy điện Nà Hang (nay là công trình thủy điện Tuyên Quang), bạn hãy cho biết mục đích đầu tư của dự án được nêu trong Quyết định là gì?

Câu 3:

Tiền thân là Ban chuẩn bị sản xuất nhà máy thủy điện Tuyên Quang, năm 2007 Công ty thủy điện Tuyên Quang chính thức được thành lập, bạn hãy cho biết Công ty đã tổ chức lễ ra mắt tại đâu, vào ngày tháng năm nào?

Câu 4:

Bạn hãy cho biết Công ty thủy điện Tuyên Quang được chính thức thành lập theo quyết định nào? kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 5:

Năm 2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn điện lực Việt Nam đã quyết định thành lập Công ty thủy điện Tuyên Quang, theo đó bạn hãy cho biết mô hình tổ chức bộ máy lãnh đạo của Công ty là như thế nào?

Câu 6:

Năm 2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn điện lực Việt Nam đã quyết định thành lập Công ty thủy điện Tuyên Quang, theo đó bạn hãy cho biết mô hình tổ chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Công ty là gì?

Câu 7:

Năm 2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn điện lực Việt Nam đã quyết định thành lập Công ty thủy điện Tuyên Quang, theo đó bạn hãy cho biết mô hình tổ chức các phân xưởng của Công ty là gì?

Câu 8:

Tháng 06/2007 Tập đoàn điện lực Việt Nam đã ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết tài liệu này được ban hành ngày tháng năm nào? có bao nhiêu chương và bao nhiêu điều khoản?

Câu 9:

Bạn hãy cho biết, tính đến ngày 31/10/2014 số lao động chính thức (lao động được ký kết hợp đồng lao động) của Công ty thủy điện Tuyên Quang là bao nhiêu người?

Câu 10:

Bạn hãy cho biết, tính đến ngày 31/10/2014  trong tổng số lao động chính thức (lao động được ký kết hợp đồng lao động) của Công ty thủy điện Tuyên Quang là bao nhiêu lao động nữ, bao nhiêu lao động nam?

Câu 11:

Bạn hãy cho biết Công ty thủy điện Tuyên Quang chính thức chuyển trụ sở làm việc về Trung tâm điều hành sản xuất Nhà máy thủy điện Tuyên Quang – 403 Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang vào ngày tháng năm nào?

Câu  12:

Công ty thủy điện Tuyên Quang là một trong những đơn vị thực hiện hình thức trả lương qua tài khoản, bạn hãy cho biết hiện tại Công ty thực hiện giao dịch chuyển lương qua tài khoản cho CBCNV Công ty tại ngân hàng nào?

Câu 13:

Tháng 6/2005, Hội đồng quản trị Tổng công ty điện lực Việt Nam đã ban hành quyết định số 256/QĐ-EVN-HĐQT phê duyệt mô hình tổ chức và biên chế của Ban CBSX Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết mô hình tổ chức Bộ máy quản lý của Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Tuyên Quang.

Câu 14:

Tháng 6/2005, Hội đồng quản trị Tổng công ty điện lực Việt Nam đã ban hành quyết định số 256/QĐ-EVN-HĐQT phê duyệt mô hình tổ chức và biên chế của Ban CBSX Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết mô hình tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Tuyên Quang.

Câu 15:

Tháng 6/2005, Hội đồng quản trị Tổng công ty điện lực Việt Nam đã ban hành quyết định số 256/QĐ-EVN-HĐQT phê duyệt mô hình tổ chức và biên chế của Ban CBSX Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết mô hình tổ chức các phân xưởng Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Tuyên Quang.

Câu 16:

Tháng 6/2005, Hội đồng quản trị Tổng công ty điện lực Việt Nam đã phê duyệt mô hình tổ chức và biên chế của Ban CBSX Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết theo đó biên chế được duyệt của Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Tuyên Quang.

Câu 17:

Tháng 8/2005, Giám đốc Công ty thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định số 1398/QĐ-TĐTB-P3 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Dương Thanh Tuyên (nay là Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang), bạn hãy cho biết theo quyết định nói trên thì ông Dương Thanh Tuyên được bổ nhiệm giữ chức vụ gì? kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 18:

Tháng 7/2005 Giám đốc Công ty thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định số 909/QĐ-EVN-ĐTB-P3 về việc điều động và giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Thành (nay là Phó giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang), bạn hãy cho biết theo quyết định nói trên thì ông Phạm Văn Thành Thành được giao nhiệm vụ gì? kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 19:

Tháng 6/2005 Giám đốc Công ty thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định số 901/QĐ-EVN-ĐTB-P3 về việc thành lập phòng Kế hoạch – vật tư Ban CBSX thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết đơn vị này được thành lập kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 20:

Tháng 6/2005 Giám đốc Công ty thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định số 900/QĐ-EVN-ĐTB-P3 về việc thành lập phân xưởng Điện tự động Ban CBSX thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết đơn vị này được thành lập kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 21:

Tháng 6/2005 Giám đốc Công ty thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-EVN-ĐTB-P3 về việc thành lập phân xưởng Cơ - Thủy lực Ban CBSX thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết đơn vị này được thành lập kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 22:

Tháng 6/2005 Giám đốc Công ty thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định số 898/QĐ-EVN-ĐTB-P3 về việc thành lập phòng Kỹ thuật Ban CBSX thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết đơn vị này được thành lập kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 23:

Tháng 6/2005 Giám đốc Công ty thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định số 897/QĐ-EVN-ĐTB-P3 về việc thành lập phòng Tài chính kế toán Ban CBSX thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết đơn vị này được thành lập kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 24:

Tháng 6/2005 Giám đốc Công ty thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-EVN-ĐTB-P3 về việc thành lập phòng Tổ chức hành chính Ban CBSX thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết đơn vị này được thành lập kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 25:

Ngày 09/9/2005, Tổng giám đốc Tổng Công ty điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2690/QĐ-EVN-TCCB&ĐT về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Tiến Chương (nguyên Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang), bạn hãy cho biết ông Nguyễn Tiến Chương được bổ nhiệm chức vụ gì?kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 26:

Tháng 6/2004, Giám đốc Nhà máy thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-TĐTB-P3 về việc bổ nhiệm cán bộ đối với ông Dương Thanh Tuyên (nay là Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang), bạn hãy cho biết theo quyết định nói trên thì ông Dương Thanh Tuyên được bổ nhiệm giữ chức vụ gì? kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 27:

Tháng 3/2004, Giám đốc Nhà máy thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định số 335/QĐ-TĐTB về việc bổ nhiệm cán bộ đối với ông Dương Thanh Tuyên (nay là Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang), bạn hãy cho biết theo quyết định nói trên thì ông Dương Thanh Tuyên được bổ nhiệm giữ chức vụ gì? kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 28:

Tháng 11/2003, Giám đốc Nhà máy thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định số 1532/EVN-ĐTB-P3 về việc thành lập Tổ kế hoạch kỹ thuật thuộc Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết đơn vị này được thành lập ngày tháng năm nào?

Câu 29:

Tháng 11/2003, Giám đốc Nhà máy thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định số 1531/EVN-ĐTB-P3 về việc thành lập phân xưởng Vận hành thuộc Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết đơn vị này được thành lập ngày tháng năm nào?

Câu 30:

Tháng 11/2003, Giám đốc Nhà máy thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định số 1530/EVN-ĐTB-P3 về việc thành lập phòng Tài chính kế toán thuộc Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết đơn vị này được thành lập ngày tháng năm nào?

Câu 31:

Tháng 5/2003, Giám đốc Nhà máy thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định 914/EVN-ĐTB-P3 về việc thành lập Ban chuẩn bị sản xuất công trình thủy điện Tuyên Quang trực thuộc Nhà máy thủy điện Thác Bà, bạn hãy cho biết theo quyết định này thì Ban CBSX được thành lập kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 32:

Tháng 5/2003, Giám đốc Nhà máy thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định 914/EVN-ĐTB-P3 về việc thành lập Ban chuẩn bị sản xuất công trình thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết theo quyết định này thì biên chế tổ chức bộ máy lãnh đạo của Ban CBSX gồm?

Câu 33:

Tháng 5/2003, Giám đốc Nhà máy thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định 914/EVN-ĐTB-P3 về việc thành lập Ban chuẩn bị sản xuất công trình thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết theo quyết định này thì biên chế tổ chức tổ chuyên môn nghiệp vụ của Ban CBSX gồm?

Câu 34:

Tháng 5/2003, Giám đốc Nhà máy thủy điện Thác Bà đã ban hành Quyết định 914/EVN-ĐTB-P3 về việc thành lập Ban chuẩn bị sản xuất công trình thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết theo quyết định này thì biên chế tổ chức tổ kỹ thuật và phân xưởng của Ban CBSX gồm?

Câu 35:

Tháng 8/2003 Tổng giám đốc Tổng Công ty điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2043/QĐ-EVN-TCCB&ĐT về mô hình tổ chức Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết theo Quyết định này thì bộ máy quản lý gồm?

Câu 36:

Tháng 8/2003 Tổng giám đốc Tổng Công ty điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2043/QĐ-EVN-TCCB&ĐT về mô hình tổ chức Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết theo Quyết định này thì gồm các tổ, phân  xưởng nào?

Câu 37:

Năm 2003, Hội đồng quản trị Tổng Công ty điện lực Việt Nam đã quyết định 46/QĐ-EVN-HĐQT thành lập Ban chuẩn bị sản xuất công trình thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết theo quyết định này BCBSX được thành lập ngày tháng năm nào?

Câu 38:

Tháng 4/2013 Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết người được bổ nhiệm là ai, kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 39:

Năm 2012, Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định về việc giao ông Dương Thanh Tuyên phụ trách Công ty thủy điện Tuyên Quang, bạn hãy cho biết ông Dương Thanh Tuyên được giao phụ trách kể từ ngày tháng năm nào?

Câu 40:

Năm 2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn điện lực Việt Nam đã ký quyết định thành lập Công ty thủy điện Tuyên Quang. Bạn hãy cho biết ai là người đã ký Quyết định đó?

Câu 41:

Với mục tiêu nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ, loại bỏ những lãng phí và bất hợp lý trong quy trình sản xuất, tăng cường sự phối hợp nhanh chóng và chặt chẽ giữa các cá nhân, năm 2012 Công ty đã xây dựng và được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, bạn hãy cho biết ngày chứng nhận và hiệu lực của chứng nhận là ngày tháng năm nào?

Câu 42:

Bạn hãy cho biết tổ máy số 1 – Nhà máy thủy điện Tuyên Quang chính thức hòa vào lưới điện quốc gia ngày tháng năm nào?

Câu 43:

Bạn hãy cho biết tổ máy số 2 – Nhà máy thủy điện Tuyên Quang chính thức hòa vào lưới điện quốc gia ngày tháng năm nào?

Câu 44:

Bạn hãy cho biết tổ máy số 3 – Nhà máy thủy điện Tuyên Quang chính thức hòa vào lưới điện quốc gia ngày tháng năm nào?

Câu 45:

Bạn hãy cho biết toàn bộ công trình nhà máy thủy điện Tuyên Quang được nghiệm thu và bàn giao cho Công ty thủy điện Tuyên Quang tháng năm nào?

Câu 46:

Với mục tiêu quản lý, giám sát, điều hành tốt công tác quản lý khu nhà công vụ, xây dựng thành một điểm sáng văn hóa, năm 2012 Ban quản lý khu nhà công vụ Công ty thủy điện Tuyên Quang lần đầu tiên đã được thành lập, bạn hãy cho biết ngày tháng năm thành lập Ban quản lý?

Câu 47:

Bạn hãy cho biết Ban chấp hành công đoàn Công ty thủy điện Tuyên Quang nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm bao nhiêu người?

Câu 48:

Bạn hãy cho biết Ban nữ công Công ty thủy điện Tuyên Quang trực thuộc Ban chấp hành Công ty – khóa III, nhiệm kỳ 2013 – 2018 được thành lập ngày tháng năm nào? gồm bao nhiêu người?

Câu 49:

Bạn hãy cho biết Ban chấp hành Đoàn cơ sở Công ty thủy điện Tuyên Quang khóa II (nhiệm kỳ 2012 – 2014) được công nhận ngày tháng năm nào?

Câu 50:

Bạn hãy cho biết theo Quyết định số 10-QĐ/ĐKDN năm 2012 của Ban thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp về việc công nhận Ban chấp hành, Bí thư, phó bí thư Đoàn cơ sở Công ty thủy điện Tuyên Quang khóa II (nhiệm kỳ 2012 – 2014) gồm những ai?

Câu 51:

Bạn hãy cho biết Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã quyết định giải thể chi bộ cơ sở Công ty thủy điện Tuyên Quang để thành lập Đảng bộ Công ty thủy điện Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2012 – 2015 vào ngày tháng năm nào?

Câu 52:

Bạn hãy cho biết Ban chấp hành Đảng bộ Công ty thủy điện Tuyên Quang, khóa I, nhiệm kỳ 2012 – 2015 gồm bao nhiêu đồng chí?