#
banner3
banner4
banner2

Tình hình sản xuất

Nhà máy
Thủy điện Tuyên Quang

Ngày: 07/07/2020

Mực nước thượng lưu: 96.67 m
Mực nước hạ lưu: 50.73 m
Lưu lượng về: 649.00 m3/s
Lưu lượng xả: 00.00 m3/s
Sản lượng: (KWh)
   Ngày: 6,626,233
   Tháng 46,895,587
   Năm 697,252,579

Thư viện Video

Về chúng tôi

Hồ chứa của thuỷ điện Tuyên Quang nằm trong địa phận 3 tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang và Bắc Kạn. Tổng diện tích mặt nước trên hồ thuỷ điện hơn 8.000 ha, dung tích 2 tỉ m3 nước do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư với tổng vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng. Thuỷ...

Tập đoàn điện lực Việt Nam
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Genco 1
GENCO2
EVNIT
Genco 3