Tổ chức diễn tập xử lý sự cố toàn ca hưởng ứng tháng ATVSLĐ năm 2019

Cùng với các hoạt động nhằm hưởng ứng tháng An toàn vệ sinh lao động 2019, ngày 29/05/19, Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức diễn tập xử lý sự cố toàn ca.

Tới dự và chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí Vũ Văn Tinh - Phó Giám Đốc công ty cùng các ông quản đốc Phân xưởng Vận hành, trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn, kỹ sư an toàn cùng kíp diễn tập và kíp giám sát.

Sau khi phổ biến phương thức vận hành trước và tạo mô hình giả định sự cố, vào 14h15’ hiệu lệnh sự cố được phát ra tại phòng điều khiển trung tâm nhà máy.

Kíp diễn tập đã nhanh chóng thuần thục phán đoán và xử lý sự cố theo quy trình, quy phạm,  kỹ năng và kinh nghiệm vận hành đảm bảo an toàn và nhanh chóng.

Kíp diễn tập thực hiện thao tác xử lý sự cố thiết bị

Buổi diễn tập đã diễn tra trong hơn 1h đồng hồ.

Ngay sau đó, đồng chí Vũ Văn Tinh Phó Giám Đốc công ty đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm, thẳng thắn chỉ rõ những ưu - khuyết điểm, những việc chưa làm được trong buổi diễn tập để rút kinh nghiệm đảm bảo an toàn trong khi làm việc.

Có thể nói, buổi diễn tập đã góp phần giúp các thành viên trong kíp diễn tập và giám sát rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc để áp dụng vào thực tiễn nhằm đảm bảo cho nhà máy thủy điện Tuyên Quang luôn vận hành an toàn liên tục và kinh tế.


  • Đào Văn Phú - PX Vận hành


Thư viện Video