Tập huấn an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động Công ty thủy điện Tuyên Quang năm 2015

Ngày 24 tháng 8 năm 2015 đồng chí Đinh Văn Nhật Phó trưởng phòng lao động việc làm – Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Tuyên Quang đã bồi huấn cho CBCNV Công ty thủy điện Tuyên Quang những kiến thức về Công tác an toàn – vệ sinh lao động

Định kỳ hàng năm, nhằm giúp cho người lao động hiểu được tầm quan trọng của việc thực hiện công tác an toàn – vệ sinh lao động, biết cách phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo tính mạng, sức khỏe và tài sản của công ty.  Ngày 24 tháng 8 năm 2015 tại Hội trường nhà điều hành ca Na Hang, 70 CBCNV 3 phân xưởng đã được nghe bồi huấn về công tác an toàn – vệ sinh lao động.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Phó trưởng phòng Kỹ thuật-An toàn Công ty đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của khóa học, đó là: nâng cao trình độ, kiến thức về công tác an toàn – vệ sinh lao động cho CBCNV, đặc biệt là trong Nhà máy Thủy điện, nơi công tác ATVSLĐ luôn được quan tâm đặc biệt.

Lớp bồi huấn an toàn – vệ sinh lao động đã được đồng chí Đinh Văn Nhật Phó trưởng phòng lao động việc làm – Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Tuyên Quang bồi huấn về các nội dung:

- Công tác an toàn – vệ sinh lao động: Các biện pháp kỹ thuật phòng ngừa; các  rủi ro, sự cố, tai nạn trong quá trình sản xuất; các bệnh bị nhiễm trong quá trình làm việc;

- Giới thiệu luật an toàn – vệ sinh lao động mới sẽ được thực hiện vào ngày 1/7/2016, các điểm bổ sung và sửa đổi so với Luật hiện hành 2014;

- Những quy định và chế độ chính sách về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Tình hình tai nạn lao động năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 trên các tỉnh và thành phố trong cả nước.

Đồng chí Đinh Văn Nhật

Phó trưởng phòng lao động việc làm – Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Tuyên Quang

Kết thúc buổi tập huấn an toàn – vệ sinh lao động, 70 CBCNV của 3 phân xưởng đã hoàn thành tốt các nội dung của lớp tập huấn đề ra. Những kiến thức, kỹ năng của CBCNV được tập huấn sẽ góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, duy trì và thực hiện tốt công tác An toàn – vệ sinh lao động trong toàn Công ty.

Trương Minh Hùng – PXSC CKTL
Thư viện Video