Kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN tại Nhà máy Thuỷ điện Tuyên Quang.

Thực hiện kế hoạch An toàn vệ sinh lao động và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019: Ngày 29/5/2019, đoàn kiển tra do Đồng chí Vũ Văn Tinh – PGĐ KTSX làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý ATVSLĐ-PCCN tại Nhà máy Thuỷ điện Tuyên Quang, tham gia cùng đoàn có sự góp mặt của Trưởng đại điện EVNPSC tại Tuyên Quang, Trưởng đơn vị quản lý vận hành và cán bộ môi trường của Công ty.

Qua đợt kiểm tra, Đồng chí Vũ Văn Tinh đánh giá cao sự cố gắng của nhân viên Vận hành, nhân viên vệ sinh của Công ty TNHH Nhung Bích trong công tác quản lý, vệ sinh thiết bị tại Nhà máy, đảm bảo vệ sinh, môi trường làm việc tại nơi làm việc. Thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi các phương tiện dụng cụ được phân giao của các Đơn vị.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt đã làm được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số vấn đề còn tồn tại để các đơn vị khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa trong việc quản lý an toàn, đảm bảo điều kiện, môi trường làm việc cho CBCNV trong quá trình lao động sản xuất.

Một số hình ảnh kiểm tra ATVSLĐ-PCCN của đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra đội công tác thực hiện sửa chữa hệ thống cứu hoả nhà máy

Đoàn kiểm tra việc quản lý chất thải nguy hại

Công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo ATVSLĐ - PCCN tại Công ty.


  • Tạ Hữu Thành - Phòng KTAT


Thư viện Video