Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2015

Ngày 17/9/2015, tại nhà điều hành ca tại Na Hang đã tổ chức thành công “Hội thi An toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi năm 2015”

Với mục đích nâng cao nhận thức, phương pháp và kỹ năng hoạt động về bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn viên – Vệ sinh viên đáp ứng yêu cầu công tác an toàn bảo hộ lao động thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, ngày 17/9/2015, tại nhà điều hành ca tại Na Hang đã tổ chức thành công “Hội thi An toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi năm 2015”.

Đồng chí Vũ Văn Tinh – Phó Giám đốc công ty phát biểu khai mạc hội thi

Bằng các tiểu phẩm chào hỏi ở phẩn thi năng khiếu, các đội thi đã nói lên các tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra trong quá trình sản xuất, là những bài học quý trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Các đội thi phải trải qua 02 phần với các nội dung chủ yếu về: các quy định về chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động trong công tác An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ; nội quy lao động, quy định về kỷ luật trách nhiệm vật chất; các quy định về công tác huấn luyện, khai báo điều tra, thống kê tai nạn lao động; cách sơ cấp cứu, băng bó vết thương......

 Hội thi đã phần nào giúp CBCNV trau dồi thêm kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật pháp, chế độ chính sách về an toàn – bảo hộ lao động trong toàn Công ty.

Đội phân xưởng vận hành đạt giải nhất hội thi

Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm  giỏi 2015 không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho mỗi cán bộ công nhân viên công ty, mà điều đạt được nhiều hơn đó là tuyên truyền sâu rộng về những kiến thức, những bài học, tạo sự gắn kết đồng thuận giữa các đơn vị và tất cả CBCNV trong việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng an toàn và hiệu quả.

Trương Minh Hùng – PXSC CKTL
Thư viện Video