EVN NPC thông báo mời thầu thuộc dự án: Năng lượng nông thôn II – Tài trợ bổ sung – Đợt 4

Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc (TCty Điện lực miền Bắc) thông báo mời thầu:

- Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án lưới điện - Tổng công ty điện lực miền Bắc

- Tên gói thầu:

a.  Gói thầu NPC-REII AF(4.2)-G01: Mua sắm và vận chuyển dây dẫn và cáp lực các tỉnh Hòa Bình, Hà    Nam và Lai Châu.

b.  Gói thầu NPC-REII AF(4.2)-G02: Mua sắm và vận chuyển cách điện, phụ kiện trung thế các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam và Lai Châu.

c.  Gói thầu NPC-REII AF(4.2)-G03: Mua sắm và vận chuyển máy biến áp các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam và Lai Châu.

d.  Gói thầu NPC-REII AF(4.2)-G04: Mua sắm và vận chuyển thiết bị đóng cắt bảo vệ trung thế các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam và Lai Châu.

e.  Gói thầu NPC-REII AF(4.2)-G05: Mua sắm và vận chuyển tủ điện phân phối hạ thế các tỉnh Hòa Bình,  Hà Nam và Lai Châu.

thuộc dự án: Năng lượng nông thôn II – Tài trợ bổ sung – Đợt 4 (Các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam và Lai Châu);

- Nguồn vốn: Ngân hàng thế giới

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi quốc tế

- Thời gian bán HSMT : (8h00 -16h00) các ngày làm việc từ ngày 6 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT :

Phòng Chuẩn bị xây dựng – Ban quản lý dự án lưới điện

Số 3 An Dương – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 04.22161022    Fax: 04.37170971

- Giá bán 1 bộ HSMT (mỗi gói thầu là một bộ HSMT):

-    Mua trực tiếp tại địa chỉ bên bán:         200.00 USD hoặc  4.200.000 VNĐ.

-    Chuyển qua đường bưu điện trong nước:     4.600.000 VNĐ.

-    Chuyển qua đường bưu điện quốc tế:     250.00 USD hoặc  5.300.000 VNĐ.

- Địa điểm mở thầu

Phòng họp A (Tầng 2) – Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Số 20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 17/08/2012.

- Thời điểm mở thầu:    9h00 ngày 17/08/2012

- Đảm bảo dự thầu:

Gói thầu NPC-ReII AF(4.2)-G01: 42,000 USD hoặc 880,000,000 VNĐ

Gói thầu NPC-ReII AF(4.2)-G02: 11,500 USD hoặc 240,000,000 VNĐ

Gói thầu NPC-ReII AF(4.2)-G03: 34,000 USD hoặc 700,000,000 VNĐ

Gói thầu NPC-ReII AF(4.2)-G04: 3,000 USD hoặc 63,000,000 VNĐ

Gói thầu NPC-ReII AF(4.2)-G05: 2,900 USD hoặc 60,000,000 VNĐ

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa chỉ nhận HSDT.


  • Ban QLDALĐ


Thư viện Video