EVN Hà Nội thí điểm đấu thầu qua mạng gói thầu đầu tiên

Ngày 21/10/2010, Tổng Công ty Điện lực Tp.Hà Nội (EVN Hà Nội) đã tiến hành đăng tải thông báo mời thầu gói thầu thí điểm đấu thầu qua mạng đầu tiên lên Hệ thống http:\\ muasamcong.mpi.gov.vn

Đây là gói thầu thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa có tên “Mua máy phát điện 1 pha dự phòng duy trì hoạt động BTS trên địa bàn Hà Nội” thuộc dự án cùng tên. Gói thầu sử dụng nguồn vốn vay tín dụng thương mại và có giá 2.731.960.000 đồng; phương thức thực hiện hợp đồng là trọn gói Hồ sơ mời thầu của gói thầu này được phát hành miễn phí trên Hệ thống đấu thầu qua mạng. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu được tính từ 09 giờ 30 ngày 21/10/2010 đến 08 giờ 30 ngày 09/11/2010 (trong giờ hành chính).

Trên Hệ thống, gói thầu này có số thông báo mời thầu là 201000274. Các nhà thầu quan tâm gói thầu trên của EVN Hà Nội có thể truy cập vào Hệ thống để tài hồ sơ mời thầu của gói thầu. EVN Hà Nội đã tiến hành các bước đăng tải trên Hệ thống thành công dưới sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật của Ban QLDA Xây dựng Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử thử nghiệm (Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Thời gian qua, Cục Quản lý Đấu thầu cũng đã tổ chức đào tạo đấu thầu qua mạng cho hơn 100 nhà thầu từng tham gia các dự án/gói thầu do EVN Hà Nội quản lý.

Được biết, trên cơ sở kế hoạch các dự án đã được duyệt (đã xác nhận nguồn vốn) và trong giai đoạn chuẩn bị tổ chức đấu thầu. EVN Hà Nội đang triển khai thí điểm công tác đấu thầu qua mạng tối thiểu 5 gói thầu mua sắm hàng hóa, 3 gói thầu dịch vụ tư vấn và 3 gói thầu xây lắp có hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế để thực hiện trong quý IV/2010.


  • Báo Đấu thầu số 211


Thư viện Video