Công ty thủy điện Tuyên Quang tuyển dụng lao động năm 2017

Số lượng cần tuyển: 05 lao động Yêu cầu trình độ: Kỹ sư điện Mức lương: Theo quy định của Nhà nước và quy chế trả lương của Công ty

/userfile/User/phongvien/files/2017/5/thong%20bao%20tuyen%20dung.pdf

/userfile/User/phongvien/files/2017/5/Phieu%20dang%20ky%20du%20tuyen%20va%20so%20yeu%20ly%20lich.doc

 


  • TDTQ


Thư viện Video